Matematikai Lapok, 1954 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1954-07-01 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer. Budapest, 1954. június V. évfolyam 1. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd, Szele Tibor. Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-utca 21. III. Telefon: 111—010. Felelős kiadó: Mestyán János. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat Budapest, V., József nádor­ tér 1. Telefon: 180-850. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség. Telefon: 183—022. Előfizetés egy évre 20.— Ft. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók a Posta Központi Hírlap Iroda V. József Attila­ u. 3 szám alatti Ujságboltjában. TARTALOMJEGYZÉK Turán Pál: A kínai matematika történetének egy problémájáról................. 1 Péter Rózsa : Rekurzív definíciók, melyek változó számú korábbi függvény­értéket használnak fel...............................................7 Kovács György : Hiperboloid részek térfogatának meghatározása elemi úton 10 Reményi Gusztáv és Varga Tamás: Az4. gimnáziumi kísérleti matematika­könyvről ...........................................................................­................. 23 Feladatrovat........................................................................................................... 48 Példarovat.............................................................................................................. 57 Matematikai és személyi hírek........................................................................... 58 Könyvismertetés .................................................................................................. 65 Tagnévsor.......................................................................................................... 67

Next