Matematikai Lapok, 1956 (7. évfolyam, 1-4. szám)

1956-05-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik Budapest, 1956. május, VII. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő : Turán Pál. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer. Budapest, 1956. május, VII. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő : Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-utca 21. III. a: 111—110. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat Budapest, V., József tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség. Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat nádor-tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat József nádor- Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Riesz Frigyes f....................................................................................... 1 Erdős Pál: Megjegyzések a Matematikai Lapok két feladatához .... 10 Miron Nicolescu: A Román Tudományos Akadémia Matematikai Intézeté­nek és a Bukaresti Egyetem Analízis Tanszékének matematikai munkásságáról................................................................................................ 18 Hajnal András és Kalmár László: Megjegyzés a halmazelmélet Gödel-féle axiómarendszeréhez I...................................................................... . . . . 26 Bihari Imre: A Bessel-függvények egy monotonitási tulajdonságáról ... 43 Fried Ervin : Algebrailag zárt testek mint véges bővítések........................ 47 Obláth Richárd: Vályi Gyula (1855 január 25—1913 október 13) ... . 61 Turán Pál: „Faktoriálisos“ számrendszerbeli „számjegyek“ eloszlásáról“ 71 Rényi Alfréd: A számjegyek eloszlása valós számok Cantor-féle előállí­tásaiban .......................................................................................................... 77 Aczél János: A természetes logaritmus és az exponenciális függvény be­vezetéséről ......................................... 101 Kővári Tamás: Egy Turán-féle problémáról..............................­........................106 Heppes Aladár és Révész Pál: A Borsuk-féle feldarabolási problémához 108 Máté János: A kínai matematika történetének egy problémájáról .... 112 Feladatrovat.....................................................................................................................114 Példarovat.........................................................................................................................156 Jelentés а Веке Manó emlékdíj ötödik kiosztásáról..........................................167 Hírek....................................................................................... 171 Társulati élet .................................................................................................................177 Könyvismertetés.....................................................................................................201 Hibaigazítás.................................................................................... 205

Next