Matematikai Lapok, 1958 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1958-05-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik Budapest, 1958. május, IX. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő : Túrán Pál. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer. Budapest, 1958. május, IX. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál.­­ Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-utca 21. III. én: 111—010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József ú­r-tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor-tér 1. Üzlethelyiség. Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, nádor­ tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20.— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Fekete Mihály munkáinak jegyzéke ..................................................................­­ Tarján Rezső: Neumann János elektronikus számológépekkel kapcsolatos munkássága................................................................................................... 6 Erdős Pál—Vincze István: Konvex, zárt síkgörbék megközelítéséről . . 19 Császár Ákos: A topologikus tér fogalmáról, III.............................................. 37 J. Hadamard: Tudománytörténet és invenció-pszichológia...................... 64 Corrádi Keresztély : Azonos differenciájú számtani haladványok prímszám­tételeinek kapcsolatáról.............................................................................. 67 Gesztelyi Ernő: A differenciálszámítás egy új megalapozása..................... 91 Bakos Tibor: A számfogalom kialakítása az iskolában, különös tekintettel az egyetemi oktatás igényeire......................................................................115 Az 1958. évi Kossuth-díjjal kitüntetett Erdős Pál dolgozatainak jegyzéke 136 Feladatrovat....................................................................................................................148 Példarovat.................................................................................................... . . . 156 Hírek...................................................................................................................... . 163 Társulati élet....................................................................................................................165 Könyvismertetés . . . ................................................................................................192

Next