Matematikai Lapok, 1959 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1959-09-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik­­ Budapest, 1959. szeptember, X. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő : Turán Pál. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer. Budapest, 1959. szeptember, X. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő : Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-utca 21. 111. p: 111—110. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József ■tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség. Telefon: 111—010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Nádor-tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Egerváry Jenő tudományos munkáinak jegyzéke............................................. 1 Hajnal András: Neumann János axiomatikus halmazelméleti munkássága . 5 Könyves Tóth Kálmán: Bolyai Farkas, a matematika modern didaktikájának előfutára. (Halálának százéves évfordulójára)......................................... 12 Fejes Tóth László: Körbe és kör köré írt sokszögekről............................. 23 Szénássy Barna: Geőcze Zoárd............................................................................. 26 Erdős Pál és Surányi János: Megjegyzések egy versenyfeladathoz ... 39 Szász Pál: A halmazelmélet ekvivalencia-tételéről............................................ 49 Mikolás Miklós: Analitikus függvények zérushelyeinek eloszlása és a Cauchy—Hadamard-formula....................................................................... 53 Fenyő István: Megjegyzés Jánossy Lajos egy dolgozatához......................... 66 Szabó Árpád: A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai .... 72 Reiman István: Egy másodfokú kongruencia geometriai vizsgálata ... 122 Vincze István: Az Eneström—Rakeya tételéről............................................ . 127 Heppes Aladár: Állandó szélességű síkgörbék egy jellemzése..........................133 Corrádi Keresztély: Hatványsorok konvergencia-tulajdonságairól .... 136 Az 1959. évi Kossuth-díjjal kitüntetett Freud Géza dolgozatainak jegyzéke 142 Feladatrovat.......................................................................................................... . 145 Hírek.............................................­............................................................................158 Társulati élet....................................................................................................................164 Könyvismertetés............................................................................................................187

Next