Matematikai Lapok, 1960 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1960-12-01 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint még Budapest, 1960. december, XI. évfolyam 1—3. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi AH Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány­ utca . Telefon: 111—010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., nádor­ tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor­ tér 1. Üzlethe Telefon: 183—022. Előfizetés egy évre 20.— Ft. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer Budapest, 1960. december, XI. évfolyam 1—3. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány­ utca 21. III. a: 111—010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József ■tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség TARTALOMJEGYZÉK Fenyő István: Matematikai életünk a felszabadulás után......................... 1 Turán Pál: Fejér Lipót (1880. febr. 9—1959. okt. 15).............................. 8 Oláh Gyula: Obláth Richárd munkássága...................................................... 19 Erdős Pál: Megjegyzések a Matematikai Lapok két problémájához . . 26 Bálint Elemér: Erdős Pál egy sejtésének bizonyítása....................................33 Surányi János: Megjegyzések a számelmélet alaptételéhez...............................41 Murányi Aladár: Az Euler-féle '/'-függvény iterálásával nyert számelméleti függvényről....................................................................................................46 Molnár Ferenc: Az A-dimenziós szimplex Euler-egyeneséről és Feuerbach­gömbjéről........................................................................................................68 Fried Ervin és Surányi János: Egy polinomokra vonatkozó számelméleti tételről............................................................................. 75 Tekse Kálmán: Kibernetikai kutatások a Szovjetunióban...............................85 Krammer Gergely: Megjegyzés a gömbnek körökkel való kitöltéséhez és lefedéséhez ...................................................................................................120 Pósa Lajos: A prímszámok egy tulajdonságáról.............................................124 Justné Kéry Hedvig: Matematikai gondolkodásra szoktatás a számtantaní­tás kezdetétől fogva . .­­. .....................................................................130 Feladatrovat ............................................................................................................140 Jelentés az 1959. évi Schweitzer Miklós matematikai emlékversenyről. . 155 Jelentés az 1959. évi Grünwald Géza emlékdíj odaítéléséről . . . . . 179 Hírek ...........................................................................................................................186 Társulati élet............................................................................................................190 Könyvismertetés.......................................................................................................213

Next