Matematikai Lapok, 1962 (13. évfolyam, 1-4. szám)

1962-06-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszó Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. III. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként Budapest, 1962. június, XIII. évfolyam 1—2 szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László­, Rényi Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., Józs tér 1. Telefon: 180—850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor tér 1. Üzlethél Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20,— Ft. * Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József nádor Telefon: 180 — 850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat: József nádor tér 1. Üzlethelyiség * TARTALOMJEGYZÉK Bálint Elemér : Lukács Ferenc .........................................................................­.... 1 Kárteszi Ferenc: Szász Pál 60 esztendős................................................................. 9 Sz. Szobonev: A matematika poézise....................................................................... 22 Erdős Pál: Számelméleti megjegyzések III................................................................. 28 Heppes Aladár és Molnár József: Újabb eredmények a diszkrét geomet­riában II......................................................... 39 Császár Ákos: A komplex függvénytan elemeinek topológiai segédeszkö­zeiről ......................................................................................................................... 73 Andrásfai Béla: Gráfok útjairól, köreiről és hurokjairól................................... 95 Dancs István: Komplex számok hatványösszegeiről ............................................. 108 Hajtman Béla : Egy üzemanyag-takarékossági probléma....................................... 115 H. Cartan: Nicolas Bourbaki és a mai matematika ........................................... 130 Bollobás Béla és Erdős Pál: Gráfelméleti szélső értékekre vonatkozó problémákról............................................................................................................ 143 Az 1961. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny..................................... 153 Az 1961. évi Kossuth-díjjal kitüntetett Tandori Károly munkáinak jegyzéke. 172 Feladatrovat........................... 174 Jelentés az 1961. évi Grünwald­ Géza emlékdíj odaítéléséről................................ 184 Jelentés a Веке Manó-emlékdíj tizenegyedik kiosztásáról .................................... 190 Társulati élet..................................................................................................................... 193 Könyvismertetés .................................................................................................................. 212 .

Next