Matematikai Lapok, 1963 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1963-12-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer Budapest, 1963. december, XIV. évfolyam 1—2 szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. III. n: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József nádor A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négy Budapest, 1963. december, XIV. évfolyam 1—2 szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Aczél János, Hajós György, Kalmár László, Rényi A. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat, Budapest, V., József­né tér 1. Telefon: 180—850. Csekkszámlaszám: 61 257. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat, József nádor tér 1. Üzlethelyiség Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Turán Pál: Erdős Pál 50 éves ....................­.............................................................­­ Erdős Pál: Ramsey és Van der Waerden tételével kapcsolatos kombinatorikai kérdésekről ....................................................................................................... 29 Kárteszi Ferenc : Néhány témakör fejlődéstörténete az algebrai görbék elmélet é­letében ............................................................................................................... 38 Szász Ferenc: A topologikus algebrákról és gyűrűkről II.................................. 74 Galambos János: Egy számelméleti eloszlásprobléma ................­...................... 88 Hosszú Miklós: Egy alternatív függvényegyenletről .......................................... 98 Fried Ervin: Megjegyzések a komplex számok bevezetéséhez .......................... 103 Frivaldszky Sándor: Általánosított deriváltakkal rendelkező függvények adott tartományról való kiterjesztésének kérdéséről ............................................ 107 .Tömör Benedek: Konvex alakzatok egy rögzítési problémája .......................... 120 Heppes Aladár: Egy egydimenziós probléma ......................................................... 124 Hódi Endre: Összefüggés az elsőfajú, C-indexű Bessel-féle függvény és az integrálszinusz függvény között .................................................................... 128 Karanikoloff Christo: Egy Eneström—Rakeya típusú tételről .................... 133 Kántor Sándor: Megjegyzés a­ konvergencia fogalmának axiomatikus beve­zetéséhez ........................................................................................................... 137 Dobó Andor és Szajcz Sándor: Megjegyzés Gesztelyi Ernő egy dolgozatához 140 Hódi Endre: Beszámoló a IV. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról .... 145 Feladatrovat ................................................................................................................. 163 . Társulati élet.................................................................................................... 175 Könyvismertetés .......................... 206

Next