Matematikai Lapok, 1965 (16. évfolyam, 1-4. szám)

1965-11-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1965. november, XVI. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311-793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest V., Alkotmány utca 21. telefon: 111-010; MNB egyszámlaszám: 46; csekkbefizetési számla: 05.915.111-46; az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, Budapest V., Váci u. 22; telefon: 185-612; a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA 1. számú HÍRLAPBOLTJÁ­ban, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76 és bármely postahivatalban. Csekkszámla­szám: egyéni 61.257, közületi: 61.066, MNB egyszámlaszám: 8. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Seres Iván: Bizonyos polinomok irreducibilitásáról ...............................................­­ Losonczi László: A „változók szétválasztása módszerének” egy további álta­lánosítása ...........................­.................................................................................... 8 Heppes Aladár és Molnár József: líjabb eredmények a diszkrét geometriá­ban III................................................................................. 19 Medgyessy Pál: Megjegyzések a Matematikai Lapok feladatrovatában megjelent 129. feladathoz ......................................................................................................... 42 Székely Jenő: Konvex testek merőleges vetületei és homotéciája..................... 52 Békéssy András: A lottójátékkal kapcsolatos néhány cellabetöltési problémá­ról II............................ 57 Fischer Pál és Mészély György: A Cauchy-féle függvényegyenlet bizonyos típusú általánosításai .................................................................. 67 Sárközi András és Szemerédi Endre: A négyzetszámok sorozatáról ............. 76 Freud Géza: Valós és folytonos függvények kompakt halmazon értelmezett po­zitív lineáris approximációsorozatairól.............................................................. 86 Jelentés az 1964. évi Schweitzer Miklós matematikai emlékversenyről............... 92 Feladatrovat.......... .................................................... ................................................ 114 Hírek................................................................................................................................... 130 Társulati élet...................................................................................................................... 139 Könyvismertetés ............................................................................... 149

Next