Matematikai Lapok, 1966 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1966-11-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1966. november, XVII. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rapcsák András, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111-010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest V., Alkotmány utca 21; telefon: 111-010; MNB egyszámlaszám: 46; csekkbefizetési számla: 05.915.111-46; az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, Budapest V., Váci u. 22; telefon: 185-612; a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA 1. számú HÍRLAPBOLTJÁ­ban, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76 és bármely postahivatalban. Csekkszámla­szám: egyéni 61.257, közületi: 61.066, MNB egyszámlaszám: 8. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Seres Iván: Bizonyos polinomok irreducibilitása .................................................. 1 Szolem Mandelbrojt és Laurent Schwärt: Jacques Hadamard (1865—1963) 6 Turán Pál: Az összehasonlító prímszámelmélet egyes problémáiról ................. 19 Rényi Alfréd: Véges geometriák kombinatorikai alkalmazásai­­...................... 33 Gécsey Ferenc és Peák István: Az automaták algebrai elmélete ................... 77 Erdős Pál: Számelméleti megjegyzések V. Extremális problémák a szám­elméletben, II............................................................................................................ 135 Czách László: Ortogonális polinomrendszerek teljességéről................................. 156 Vekerdi László: Descartes érintőszerkesztési módszere......................................... 165 Losonczi László: Lineáris függvényegyenletek, néhány általánosításuk és alkalmazásuk............................................................................................................ 180 Feladatrovat............................................................................. 215 Társulati élet......................................................................................................................... 223 Könyvismertetés ........................................................................................ 250

Next