Matematikai Lapok, 1967 (18. évfolyam, 1-4. szám)

1967-08-01 / 1-2. szám

ч MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1967. augusztus. 18. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rapcsák András, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 311—793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111—010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPÍRÓ­JÁNÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Csekkszámlaszám egyéni: 61.257, közületi: 61.066. MNB egyszámlaszám: 8. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest V., Alkotmány u. 21. telefon: 111-010. Csekkbefizetési számla: 05,915,111-46. MNB egyszámlaszám: 46 az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest V., Váci u. 22., telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Erdős Pál és Hajnal András: Kromatikus gráfokról.....................................................................­­ Rényi Alfréd : Valószínűségszámítási módszerek az analízisben 1................................................. 5 Bognár Mátyás: A topologikus sokaságelmélet kialakulása és fejlődése ................. ............... 37 R. K. Guy és F. Harary: Möbius létrákról ........................................................................................ 59 Freud Géza : Interpolációs polinomokkal való approximációról.................................................... 61 J. Linkowski: Egy Jacobi-féle azonosság általánosítása .................................................................. 65 Kárteszi Ferenc: Egy geometriai szélsőértékfeladat ......................................................................... 67 Corrádi Keresztély és Kátai Imre : A kvadratikus maradékok elméletéhez ............................ 75 Vértesi Péter: Jackson tételének bizonyítása interpolációs úton .................................................... 83 Győri Kálmán: Az xp+yp­h czp diophantoszi egyenletről.......................................................... 93 Alpár László: Abszolút konvergens Fourier-sorok transzformáltjairól ..................................... 97 Jelentés az 1966. évi Schweitzer Miklós matematikai emlékversenyről.............................................. 105 Feladatrovat................................................................................................................................................... 133 Társulati élet.................................................................................................................................................. 141 Könyvismertetés............................................................................................................................................. 161

Next