Matematikai Lapok, 1970 (21. évfolyam, 1-4. szám)

1970-06-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1970. június — 21. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rapcsák András, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. Telefon: 311-793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest, V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: KHI: 215-96162 Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488 az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN, Budapest, V., Váci u. 27. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Rényi Alfréd munkái..................................................................................................................................­­ Rapcsák András: Varga Ottó (1909—1969) ...................................................................................... 19 Rényi Alfréd: Gondolatok a valószínűségszámítás tanításáról....................................................... 31 Turán Pál: Megjegyzés az egységgömb felületének pakolási állandóiról .................................. 39 Szilárd Károly: Az egyrétű analitikus függvények elméletének Wolff—Noshiro—Warschaw­ski-féle tételéről .................................................................................................................................. 45 Palásti Ilona: Rekurziós formula a teljes gráf egy adott Hamilton-körével közös élt tartal­mazó Hamilton-körök leszámlálására............................................................................................ 51 Nemeth Tibor: A teljes gráf adott Hamilton körével adott számú közös élt tartalmazó Hamil­ton körök számáról ............................................................................................................................ 65 Ju. V. Matyaszevics: Hilbert 10. problémájának megoldása ........................................................... 83 Kelemen József: Megjegyzések az аг^+ар^+...+a„^ 1 0 diophantoszi egyenlethez----- 89 Rabcsányi István: A félperfekt kváziautomatákról ..................................................................... 95 Oláh Gyula: Fákra vonatkozó leszámlálási problémák ............................................................. 103 Jelentés az 1969. évi Schweitzer Miklós matematikai emlékversenyről ........................................ 143 Feladatrovat................................................................................................................................................... 163 Társulati élet ................................................................................................................................................ 171 Könyvismertetés .......................................................................................................................................... 181 Új könyvek ................................................................................................ 189

Next