Matematikai Lapok, 1971 (22. évfolyam, 1-4. szám)

1971-12-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest, V., József nádo­r Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1971. december —22. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rapcsák András, Rényi Alfréd. Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. Telefon: 311-793. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest,V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest, V., J tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: KHI: 215-96162 Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál. Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488 az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN, Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Erdős Pál és Joel Spencer : Erdős és Hajnal egy problémájáról.......................................................­­ Az 1970. évi Állami díjjal kitüntetett Hajnal András dolgozatainak jegyzéke.................................. 3 Prékopa András: A lineáris programozás egy kombinatorikai jellegű tárgyalásáról.............. 7 W. H. van der Waerden: Ötlet és meggondolás. A Baudet sejtés bizonyítása.............................. 25 Kurt Mahler: Transcendens számok. 1.................................................................................................. 31 Lee Anna: Általánosított mátrix inverzekre adott újabb formulák ................................................ 51 Nemeth Tibor: A teljes gráf adott Hamilton körével adott számú közös élt tartalmazó Hamilton körök aszimptotikus számáról ......................................................................................................... 59 Gerencsér László: Globális konnexiók differenciálható sokaságokon ........................................ 65 Molnár Emil: A hiperbolikus geometria kúpszeleteinek aszimptota tulajdonságai, az aszimpto­ták és a fókuszok kapcsolata szintetikus tárgyalásban................................................................. 77 Freud Róbert: Megjegyzések Wirsing egy tételének bizonyításához.............................................. 93 Kelemen József: Diophantoszi egyenletek megoldása fokszámuk csökkentésével....................... 103 Szalay Mihály: Kvadratikus alakok osztályszámáról ..................................................................... 111 Vermes Imre: Egybevágó hiperciklusok elhelyezéséről......................................................................... 119 ifj. Rúzsa Imre: A kongruenciatartó függvényekről............................................................................ 125 Kiss Ildikó: Fejes Tóth László egy sejtésének a bizonyítása ........................................................... 135 Pintz János: A Dirichlet-féle függvények elméletének egy pontjához............................................ 143 Név­ai G. Pál: A Laguerre-polinomok gyökein alapuló Lagrange-féle interpolációról.............. 149 Recski András: A Fibonacci-számok általánosításáról..................................................................... 165 Gerencsér László: Irányítható felületek............................................................................................... 171 Freud Róbert: Egy elemi módszer diofantikus egyenletek megoldására ...................................... 173 Feladatrovat................................................................................................................................................... 179 Társulati élet................................................................................................................................................... 187 Könyvismertetés............................................................................................................................................. 193

Next

/
Thumbnails
Contents