Matematikai Lapok, 1973 (24. évfolyam, 1-4. szám)

1975-12-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1975. december — 24. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Császár Ákos, Fejes Tóth László, Kalmár László, Rapcsák András. Szerkesztőség: Budapest 1061 VI., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Ш. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: KHI. 215-96 162 Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál: 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488 az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK A. Robinson : Metamatikai problémák..................................................................................................... 1 B. Score: Grafikus tér véges ponthalmazairól ........................................................................................ 19 Al­pár László : Tauber-típusú tételek többváltozós hatványsorokra: 1.............................................. 29 Név­ai G. Pál : Fourier-sorok és interpoláció II........................................................................................ 49 Andréka Hajnal—Gergely Tamás—Németi István: Az e-edrendű nyelvek néhány kérdéséről 63 Freud Róbert: Polinomok négyzetének minimális tagszámáról...................................................... 95 Vermes Imre: A hiperbolikus sík hiperciklus­ kitöltéseiről................................................................. 99 Balatoni Ferenc: Valós kvadratikus számtestek osztályszámáról ................................................ 107 Farkas Miklós: A feltételes szélsőértékről.......................................................................................... 113 Dobó Andor és Szajcz Sándor: Egy elfogási probléma a gömbfelületen .................................. 131 Jelentés az 1973. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyről.......................................... 137 Feladatrovat.................................................................................................................................................. 151 Társulati élet................................................................................................................................................... 157 Könyvismertetés............................................................................................................................................. 177 Új könyvek ................................................................................................................................................... 181

Next