Matematikai Lapok, 1975 (26. évfolyam, 1-4. szám)

1977-06-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1977. június — 25. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Császár Ákos. Szerkesztők: Fejes Tóth László, Lovász László, Pelikán József, Rapcsák András, Révész Pál, Surányi János. Szerkesztőség: Budapest 1061 VI., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. III. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest V., József nádor tér 1 és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: KHI 215-96162 Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál: 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010 Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488 az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest V., Váci u. 22. Telefon: 185-680. Előfizetési díj egy évre 20 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Ádám András: Kalmár László matematikai munkásságáról..........................................................­­ Horváth János: Riesz Marcel matematikai munkássága­­................................................................. 11 Csörgő Miklós, Csörgő Sándor, Roger Fischler és Révész Pál: Véletlen-indexes határel­oszlások erős invariancia-tételek segítségével............................................................................... 39 Böröczky Károly: Gömbkitöltés állandó görbületű terekben II. 2. Gömbkitöltés a 3-dimenziós állandó görbületű terekben .................................................. 67 Horváth Jenő és S. S. Ruskov: Az 1-dimenziós tér rácsszerű egységgömb kitöltésében elhe­lyezhető hengerek sugaráról............................................................................................................ 91 Hoffmann Andor : Megjegyzés a „változók szétválasztása módszerének” általánosításához ... 97 Földes Antónia: A leghosszabb tiszta „fej” hosszának határeloszlásáról................................. 105 Szilárd Károly: Közönséges, normál­ alakú elsőrendű differenciálegyenletekről, amelyeknek a jobb oldala a független változó periodikus függvénye............................................................ 117

Next