Matematikai Lapok, 1976-1979 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1978-12-01 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN. Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1978. december — 27. évfolyam 1—2. szám. Felelős szerkesztő: Császár Ákos Szerkesztők: Lovász László, Pelikán József, Révész Pál, Rapcsák András. Szerkesztőség: Budapest, V., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Buda tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: PKHI 215-96162. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest, V., Váci u. 22. Telefon Előfizetési díj egy évre 28, Ft. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest, V., József nádor TARTALOMJEGYZÉK I Szász Pál 1 (1901—1978) ................................................................................................................. 1 Szász Pál tudományos munkáinak jegyzéke..................................................................................... 3 Heinz Langer: Szőkefalvi-Nagy Béla 65 éves................................................................................... 7 Szőkefalvi-Nagy Béla tudományos munkáinak jegyzéke..................................................................... 19 Az 1978. évi Állami díjjal kitüntetett Révész Pál munkáinak jegyzéke.......................................... 24 Turán Pál matematikai munkássága III............................................................................................... 27 1. Halász Gábor: A hatványösszegmódszer ........................................................................... 27 2. Alpár László: Turán Pál egyes eredményei az analízis témaköréből ........................... 43 Kárteszi Ferenc: Bolyai János életműve......................................................................................... 59 Strommer Gyula: A Bolyai geometria szerkesztéselméletéről...................................................... 65 Lovász László: Gráfelmélet és diszkrét programozás.................................................................... 69 Juhász István: A moszkvai topológiai iskoláról............................................................................... 87 Rúzsa Z. Imre: Számelméleti függvények 1.......................................................................................... 95 Székely Gábor és Tasnády Gábor: Általánosított Fibonacci-számok és a „tiszta fejek” száma 147 Hoffmann Andor: (C, 1) számmálható sorok alkalmazása rétegbe ágyazott csőrendszer hőle­adásának vizsgálatára....................................................................................................................... 153 Strommer Gyula: Szabályos sokszögek abszolút szerkesztése.......................................................... 161 Jelentés az 1977. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyről........................................... 165 Feladatrovat.................................................................................................................................................. 181 Társulati élet.................................................................................................................................................. 189 Könyvismertetés ........................................................................................................................ 201 Új könyvek.................................................................................................................................................... 202

Next