Matematikai Lapok, 1978-1982 (30. éfolyam, 1-4. szám)

1981 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1981. — 30. évfolyam 1—3. szám. Felelős szerkesztő: Császár Ákos. Szerkesztők: Lovász László, Pelikán József, Révész Pál, Rapcsák András. Szerkesztőség: Budapest, V., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: PKHI 215-96 162. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál: 1363 Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 36,0 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Az 1980. évi Állami Díjjal kitüntetett Gyires Béla munkáinak jegyzéke........................................ 1 Az 1980. évi Állami Díjjal kitüntetett Varga Tamás munkáinak jegyzéke.................................... 5 Erdős Pál: Néhány szokatlan, nem konvencionális, additív számelméleti problémáról........... 9 Révész Pál: Véletlen sorozatok stabilitásáról..................................................................................... 15 Erdős Pál és Sárközy András : R. R. Hall egy problémájáról.................................................... 23 Szász Domokos: Véletlen ponteloszlások és alkalmazásaik a megbízhatóságelméletben és a sta­tisztikus fizikában­­........................................................................................................................... 33 Tusnády Gábor : Keverékek felbontása................................................................................................ 59 Laczkovich Miklós: Néhány megjegyzés Faber szinguláris függvényéről ............................... 69 Csirmaz László: Nem-standard programfutások és a programok helyessége............................. 81 Brindza Béla: Az r­(n) függvények és Erdős Pál egy sejtése.......................................................... 127 Simányi Nándor: Algebrai invariánsok a formaelméletben .......................................................... 135 Fényes Tamás és Kosik Pál: Az operátortest egy algebrai differenciálegyenlet-rendszeréről.. 155 Háy Borbála: Hermite—Fejér­ és Hermite—Fejér-típusú interpoláció a Laguerre-polinomok gyökein................................................................................................................................................ 167 Bischoff Dieter: Stabilis és balstabilis komponensű konvolúciók folytathatóságához............. 181 Horváth Miklós: A végtelen kicsinyek problémája a matematikában, Leibniznél................... 191 Tóth Gábor: Az Atiyah—Singer-indextételről IV............................................................................. 211 Kelemen József: Az axam+bya'+cza+dta —0 diophantoszi egyenlet megoldása, ha ]/abcd racionális szám ................................................................................................................................ 233 Fazekas Árpád és Gerják István: Schur-típusú irreducibilitási tételekről.................................. 237 Jelentés az 1981. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyről........................................ 261 Feladatrovat................................................................................................................................................ 275 Könyvismertetés.......................................................................................................................................... 281 Új könyvek.................................................................................................................................................. 282

Next