Matematikai Lapok, 1978-1983 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1982 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: PK­ HZ 215-96 162. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál: 1363 Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1982. — 31. évfolyam 1—3. szám. Felelős szerkesztő: Császár Ákos. Szerkesztők: Lovász László, Pelikán József, Révész Pál, Rapcsák András. Szerkesztőség: Budapest, V., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: PKHI 215-96­1 Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál: 1363 Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-61 Előfizetési díj egy évre 36.— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Tudományos ülés a Tentamen és az Appendix megjelenésének 150. évfordulója alkalmából........ 1 1. Szénássy Barna: A két Bolyai életútja és a Tentamen tudományos jelentősége............... 3 2. Kürteszi Ferenc: Az Appendix előzményei és tudományos eredményei........................... 15 3. Rapcsák András: Az Appendix hatása a modern matematikára ..................................... 23 4. Weszely Tibor : Bolyai János kéziratban hátrahagyott matematikai munkáiról............... 29 Szenthe János: A szeletfogalom a transzformációcsoportok elméletében....................................... 39 Tóth Gábor: Az Atiyah—Singer-indextételről V-—VI........................................................................... 67 Horváth Miklós: Leibniz “Methodus tangentium inversa seu defunctionibus” című kéziratáról 107 Schipp Ferenc és Simon Péter: Megjegyzés A. N. Kolmogorov egy tételéhez............................... 117 Fényes Tamás és Kosik Pál: Az operátortest néhány speciális másodrendű differenciálegyenle­téről II................................................................................................................................................. 125 Lénárt István: Irreguláris polaritás véges síkon................................................................................. 135 Sain Ildikó: Kategóriaelméleti ultraszorzat-fogalmak használhatóságáról................................... 143 Racsmány Anna: Egy elhelyezési probléma az egész koordinátájú pontok terében..................... 169 Totik Vilmos: Az approximációelmélet ún. elemi módszeréről........................................................ 175 Seress Ákos: fő-összegmentes felbontások .......................................................................................... 191 Boomer Antal: Lineáris operátorszorzatok univerzális elemeiről.................................................... 195 Jelentés az 1982. évi Schweitzer Miklós emlékversenyről.................................................................. 197

Next