Matematikai Lapok, 1981-1985 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1984 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. 32. évfolyam (1981—1984), 1—3. szám évét jelöli. Felelős szerkesztő: Császár Ákos Szerkesztők: Fejes Tóth László, Lovász László, Pelikán József, Rapcsák András, Révész Pál, nyi János Szerkesztőség: 1061 Budapest VI., Anker köz 1—3.1. em. 111. Telefon: 427—741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V„ József nádor tér L, 1900, közre vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215 0 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, 1363 Budape Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Buda­i Váci utca 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 36 Ft. Szerkesztők: Fejes Tóth László, Lovász László, Pelikán József, Rapcsák András, Révész Pál, Surá­­nyi János Szerkesztőség: 1061 Budapest VI., Anker köz 1—3.1. em. 111. Telefon: 427—741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V. József nádor tér L, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215 4 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, 1363 Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11 488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: 1368 Budapest V., TARTALOMJEGYZÉK Oláh Gyula (1931—1983).................................................................................................................... 1 Oláh Gyula: Fák útmátrixai............................................................................................................. 9 Beck József: A valószínűségszámítási módszer újabb alkalmazásai............................................. 13 Szab­ó Lajos: A Gallai-féle körletűzési probléma megoldása....................................................... 19 Szabó Sándor: Térkitöltő kockarendszerek..................................................................................... 49 Kelemen József: Speciális homogén harmadfokú diophantoszi egyenletek ................................ 75 Székely László : A binomiális együtthatók egy új kombinatorikus értelmezése, alkalmazásokkal 93 Vermes Imre: A hiperbolikus sík szabályos lefedései egybevágó hiperciklustartományokkal 97 Wierdl Máté: Folytonos függvények, amelyek előállnak véges sok periodikus függvény össze­geként .............................................................................................................................................. 107 Panuska Rudolf: Két állítás az elemi valós analízis köréből....................................................... 115 Bai Van Duno: Az ideális csúcspontú egyenlő oldalú tetraéderek tulajdonságai hiperbolikus térben ........................................................................................... 127 H. Molnár Sándor: Egészoldalú derékszögű háromszögek szögeiről ........................................ 137 Kisgergely Gyula: A páros tökéletes számokról szóló Euler-tétel bizonyítása.......................... 143 Csörgő István: A helyettesítési axióma függetlenségének egyszerű bizonyítása........................... 145 Fényes Tamás: Egy másodrendű algebrai differenciálegyenletről................................................... 153 Jelentés az 1983. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyről......................................... 161 Társulati élet............................................................................................................................................ 178 Könyvismertetés...................................................................................................................................... 204 Új könyvek, 1982.................................................................................................................................... 206 Új könyvek, 1983 ................................................................................................................................... 209

Next