Matematikai Lapok, 1982-1986 (33. évfolyam, 1-4. szám)

1985 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. 33. évfolyam (1982—1986), 1—3. szám A megadott két évszám közül az első a kötet esedékességének, a második a kézirat nyomdába adásának évét jelöli. Felelős szerkesztő: Császár Ákos Szerkesztők: Fejes Tóth László, Lovász László, Pelikán József, Rapcsák András, Révész Pál, Surá­­nyi János, Tandoti Károly Szerkesztőség: 1061 Budapest VI., Anker köz 1—3. I. em. 111. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1., 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó­ná­. (1363 Budapest, Alkot­mány utca 21., tel.: 111-010), pénzforgalmi jelzőszám: 215-11-488, a Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22, tel.: 185-881) és a Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 382-440) Akadé­miai Kiadó könyvesboltjaiban. Előfizetési díj egy évre 48 Ft. TARTALOMJEGYZÉK Emlékülések ......................................................................................................................................... 1 Rapcsák András: Varga Ottó munkássága és hatása .................................................................. 5 Moór Arthur: Finsler:Dzsuki-terek oszkuláló ponttereiről...................................................... 9 Tamássy Lajos: A Varga Ottó által alapított differenciálgeometriai iskola jelenleg.............. 11 Lővei Pál: Hindu-arab számjegyek a 14. századi Magyarországon ............................................ 25 Fényes Tamás: Egy másodrendű algebrai differenciálegyenletről II............................................. 27 Pálos Zsolt és Száz Árpád: A Hahn—Banach-féle invariáns kiterjesztési tétel is élesíthető... 35 Dux Erik és Goda László: Középértékek érzékenységének különböző fokozatairól.............. 39 Nguyen Xuan Ky: Riesz-közepekkel való approximáció nagyságrendjéről.............................. 47 Ureczky József: A modulo-prím értelmezett öninverz mátrixok száma és véletlen generálásuk 55 Bai Minh Phong: Lucas- és Lehmer-pszeudoprím számokról .................................................... 79 G. Horváth Ákos: Az A-dimenziós rácsok Minkowski- és Hermite-bázisairól ...................... 93 Csorba Ferenc és Molnár Emil: Steiner-féle szerkesztések a projektív metrikus síkon.......... 99 Balázs István: Véletlenszám-generálás személyi számítógépen.................................................. 123 Tusnády Gábor: Hashing................................................................................................................. 143 Jelentés az 1985. évi Schweitzer Miklós emlékversenyről............................................................... 149 Feladatrovat......................................................................................................................................... 170 Társulati élet......................................................................................................................................... 176 Könyvismertetések............................................................................................................................... 204 Új könyvek........................................................................................................................................... 222

Next

/
Thumbnails
Contents