Matematikai Lapok, 1983-1987 (34. szám, 1-4. szám)

1987 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. 34. évfolyam (1983—1987), 1—3. szám A megadott két évszám közül az első a kötet esedékességének, a második a kézirat nyomdába adásának évét jelöli. Felelős szerkesztő: Császár Ákos Szerkesztők: Fejes Tóth László, Lovász László, Pelikán József, Rapcsák András, Révész Pál, Surá­­nyi János, Tandori Károly Szerkesztőség: 1027 Budapest II., Fő utca 68., II. em. 224. Telefon: 201-6974. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1117 Budapest, XL. Prielle Kornélia u. 19­-35. Telefon: 181-2134. A kiadvány előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér L. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó­nál, (1363 Budapest, Alkot­mány utca 21., tel.: 111-010), pénzforgalmi jelzőszám: 215-11-488, a Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22., tel.: 185-881) és a Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 382-440) Akadé­miai Kiadó könyvesboltjaiban. Előfizetési díj egy évre 72 Ft. TARTALOMJEGYZÉK TASNÁDY GÁBOR és Vincze István : SARKADI KÁROLY (1914—1985)­ Bihari Imre: MAKAI ENDRE­­ (1915—1987) Emlékülés Hajós György születésének 75. évfordulóján..................................................................... Molnár Emil: A Minkowski-sejtés Hajós-féle bizonyításáról ......................................................... Corrádi Keresztély és Szabó Sándor: Rédei László egy tételéről.............................................. Corrádi Keresztély és Szabó Sándor: A Hajós—Minkowski-tétel és néhány ehhez kapcso­lódó eredmény ................................................................................................................................... Brezovich László és Molnár Emil: Adott tükrözéscsoportokhoz tartozó extremális gömb­kitöltések a hiperbolikus térben...................................................................................................... Kiss Péter: Lucas-számok Wieserich-típusú prímosztól ................................................................... Horváth Erzsébet: A véges feloldható csoportok egy problémájáról............................................. Bai Minh Phono: Rotkiewicz egy problémájának általánosított megoldása................................ Tran Quoc Binh: Q-metrikus Finsler-konnexiók................................................................................ Horváth Miklós és Joó István : A Ky Fan-konvexitásról ............................................................. Bogmér Antal: A Laplace-operátor sajátfüggvényeiről ................................................................... Bogmér Antal, Horváth Miklós és Joó István: Minimax tételek és konvexitás..................... Jelentés az 1986. évi Schweitzer Miklós emlékversenyről..................................................................... Feladatrovat.................................................................................................................................................. Társulati élet.................................................................................................................................................. Közlemények ................................................................................................................................................ Könyvismertetések....................................................................................................................................... Új könyvek.................................................................................................................................................... 5 10 11 25 41 61 93 99 109 121 137 141 149 171 182 188 214 215 230

Next