Matematikai Lapok, 1991 (Új sorozat 1. évfolyam, 1-4. szám)

1991 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat Lapja. Megjelenik évenként négyszer. Új sorozat 1. évfolyam (1991), 1. szám Tiszteletbeli főszerkesztő: Császár Ákos Főszerkesztő: Székely J. Gábor Főszerkesztő-helyettes: Pálfy Péter Pál Tanácsadó Bizottság: Daróczy Zoltán (ELTE), Hajnal András (MKI), Lovász László (ELTE), Szőkefalvi-Nagy Béla (JATE) Szerkesztő Bizottság: Hetyei Gábor (JPTE), Laczkovich Miklós (ELTE), Nemeth Ti­bor (MKI), Pálos Zsolt (ELTE), Pelikán József (ELTE), Pogáts Ferenc (ELTE), Recski András (BME), Reiman István (BME), Rónyai Lajos (SZTAKI), Sain Márton (nyugdíjas tanár), Staar Gyula (ÉT) Technikai szerkesztő: Barabás Béla Szerkesztőség: 1061 Budapest VI., Anker köz 1-3. félemelet. Telefon: 142-7741 Egyes szám ára 100 Ft, előfizetési díj egy évre 360 Ft. Előfizethető a szerkesztőségben.

Next