Matematikai Lapok, 1992 (Új sorozat 2. évfolyam, 1-4. szám)

1992 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat Lapja. Megjelenik évenként négyszer. Új sorozat 2. évfolyam (1992), 1. szám Tiszteletbeli főszerkesztő: Császár Ákos Megbízott főszerkesztő: Bárány Imre Főszerkesztő-helyettes: Pálfy Péter Pál Tanácsadó Bizottság: Daróczy Zoltán (ELTE), Hajnal András (MKI), Lovász László (EL­TE), Szőkefalvi-Nagy Béla (JATE) Szerkesztő Bizottság: Hetyei Gábor (JPTE), Laczkovich Miklós (ELTE), Nemeth Ti­bor (MKI), Pálos Zsolt (ELTE), Pelikán József (ELTE), Pogáts Ferenc (ELTE), Recski András (BME), Reiman István (BME), Rónyai Lajos (SZTAKI), Sain Márton (nyugdíjas tanár), Staar Gyula (Természet Világa), Székely J. Gábor (BME) Szerkesztőség: 1027 Budapest II., Fő u. 68. II. em. 224. Telefon: 201-7656. Előfizetési díj 1992-re 450 Ft, egyes szám ára 130 Ft. Megrendelhető a szerkesztőségtől.

Next