Matematikai Lapok, 1993 (Új sorozat 3. évfolyam, 1-2. szám)

1993 / 1-2. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat Lapja. Megjelenik évenként négyszer. Új sorozat 3. évfolyam (1993), 1—2. szám Tiszteletbeli főszerkesztő: Császár Ákos Megbízott főszerkesztő: Bárány Imre Főszerkesztő-helyettes: Pálfy Péter Pál Tanácsadó Bizottság: Daróczy Zoltán (ELTE), Hajnal András (MKI), Lovász László (ELTE), Szőkefalvi-Nagy Béla (JATE) Szerkesztő Bizottság: Hetyei Gábor (JPTE), Laczkovich Miklós (ELTE), Nemeth Ti­bor (MKI), Pálos Zsolt (ELTE), Pelikán József (ELTE), Pogáts Ferenc (ELTE), Recski András (BME), Reiman István (BME), Rónyai Lajos (SZTAKI), Sain Márton (nyugdíjas tanár), Staar Gyula (Természet Világa), Székely J. Gábor (BME) Technikai szerkesztő: Katona Gyula Y. Szerkesztőség: 1027 Budapest II., Fő u. 68. II. em. 224. Telefon: 201-7656. Előfizetési díj 1995-re 550 Ft+ÁFA, egyes szám ára 150 Ft+ÁFA. * Megjegyzés: Korábbi előfizetőknek a lap ára az eddigi befizetés függvénye. Megrendelhető a szerkesztőségtől. MTESZ Házinyomda 105/96 Felelős vezető: Budai László

Next