Mezőgazdasági Értesítő, 1956 (7. évfolyam, 1-43. szám)

l !­u­­ MEZÖGAZDASiil ÉRTESÍTO. A Földművelésügyi Ministérium hivatalos lapja. Megjelenik m­iden szerdán. Felelős szerkesztő: a Minisztrium Titkárságának vezetője Budapest, V., Kluth Lajos-tér 111 A lap előfizetése és egys példányainak árusítása: Posta Közponi Hírlapiroda, Budapest, V. Jzsef nádor­ tér ls Telefon 180—850. Csekkszám­szám: 61.218 1445/2 Zrínyi Nyomda, Budapest, V., Baky-Zsilinszky út 78. — Felelős: Poroszka L. ИМштУш

Next