Mezőgazdasági Értesítő, 1957 (8. évfolyam, 1-50. szám)

MEZŐGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapja. Megjelenik minden szerdán. Felelős szerkesztő: a Minisztérium Titkárságának vezetője Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11. A lap előfizetése és egyes példányainak árusításai Posta Központi Hírlapiroda, Budapest, V., József nádor tér 1: 60300 » Zrínyi Nyomda, Budapest, Út, Bajcsy-Zsilinszky út 76. — Felelős: Bolgár Imre.

Next