Mezőgazdasági Értesítő, 1957 (8. évfolyam, 1-50. szám)

A. Adatszolgáltatása a könyvtáraknak 542 ADISTAN-CHINOIN elnevezésű gyógyszerkülönlegesség forgalomba hozatala 273 ADISTAN-EXPRESS elnevezésű gyógyszerkülönl­egesség forgalomba hozatala 273 Adjunktusi állásra a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadé­mián pályázati felhívás 488 ------pályázati felhívás a Soproni Erdőmérnöki Fő­iskola erdészeti géptani tanszékén 323 Adminisztratív dolgozók prémiumrendszere a kísérleti és tangazdaságokban, valamint a Kertimag- és Gyógy­­növénytermelő Gazdaságban. 310 Adókedvezmény engedélyezése a növendékmarhák után 525 — igénylése és nyilvántartásba vétele a növendékmar­hák után élő Adó kivetése és beszedése 370, 418 Adók kivetéséről és beszedéséről szóló 57/1957. (IX. 6.) Korm. sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 32/1957. (XX. 30.) PM számú rendelet módosítása és kiegészítése 543 Adózás alól mentesített mezőgazdasági szállítások fogalmi körének meghatározása 272 Adóztatása a halászati termelőszövetkezeteknek 483 Agrártudományi Egyesület tevékenységének kiterjesz­tése 269­­ Egyetem Továbbképző Intézetében induló baromfi­tenyésztési előadássorozatra jelentkezési felhívás 4Ю2 ------------------juhtenyésztési előadássorozatra jelentke­zési felhívás 368 ----------Intézetének mezőgazdasági szaktanári képzé­sére pályázati felhívás 271 „Agritox“ porozó és „Agritox“ permetező különleges nö­­vényvédőszer elnevezésének megváltoztatása 502 Agronómusi állás betöltésére pályázati felhívás 271 Akadémiák nappali tagozatain új ösztöndíj- és tandíj­rendszer bevezetése 370 Akkumulátorok beszerzése targoncák részére 417 Alkatrészellátása a Diesel-stabil motoroknak 302 Anyasági segélye a termelőszövetkezeti tagoknak 269 Apaállatgondozók (községi) jutalmazása 413 Arankairtás végrehajtásának fokozása 301 A. Állam által felépített egyes lakások értékesítése 462 Államerdészeti kezelése az erdőbirtokossági társulatok er­­deinek 263, 335. Államháztartási könyvelési képesítésre jelentkezés 272 Állami átvételi ár módosítása az 1956/67. gazdasági évben szerződéssel termelt kukoricának 306 — erőből épülő új lakások elosztásának rendje 348 — felvásárlás esetén fizethető gabonafelár 330 — felvásárlási ára egyes mezőgazdasági terményeknek és termékeknek 284 — funkcionáriusok tanulásának elősegítése 462 — gazdaságok és erdőgazdaságok tenyész- és igásállatai finanszírozásának új rendje és a könyvviteli elszámo­lás módja 521 — Gazdaságok Főigazgatósága és a felügyelete alatt álló szervek dolgozóinak alkalmazására (kinevezésére) és fegyelmi ügyeire vonatkozó jogkör szabályozása 279 A gazdaságok területén a bur­gonyabogár vegyszeres ir­tásának szabályozása 317 ------ültetvénytelepítéseinek átértékelése 480 ------, valamint a termelőszövetkezetek és az egyéni ter­melők által az 1957/58. gazdasági évben szerződés alapján termelt vetőmagvak és egyéb termények át­vételi árának megállapítása 422 Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása 418 Állami gépjárművek üzembentartásának szabályozásáról szóló rendelkezések módosításáról szóló egyes rendel­kezések 347 — nyelvvizsgára jelentkezés 531 — szervek funkcionáriusai továbbtanulásának elősegíté­séről szóló 1082/1857. (X. 19.) Korm.sz. határozat vég­rehajtása 465 ------iratanyagának megőrzése 274 — tan-, kísérleti és célgazdaságok 1957. II. negyedévi mérlegbeszámolójának szabályozása 303 --------------könyvviteli elszámolásainak szabályozása 303 — tartalékföldek hasznosítása 445, 470 — tartalékszőlők és gyümölcsösök hasznosítási feltételei­nek módosítása 300 — tulajdonjog vélelmezése termelőeszköz tekinteté­ben 314 —­ vetőburgonya-akciók végrehajtása 365 3

Next