Mezőgazdasági Értesítő, 1958 (9. évfolyam, 1-51. szám)

A. Acetilén gázfejlesztő készülékek műszaki és biztonság­­technikai ellenőrzése 308 Adatgyűjtés az 1958. évi öntözéses területekről 365 Adó megfizetése mellett a szőlőtörköly kifőzése 424 Agrártudomnyi Egyetem Továbbképző Intézetében induló sertéstenyésztési továbbképző előadássorozatra jelent­kezési felhívás 372 Alapi Mezőgazdasági Gépállomás önálló vállalati jellegé­nek átmeneti megszüntetése 415 Alkalmazottak prémiumára vonatkozó rendelkezések ki­egészítése 415 Alkatrészek (motor és szivattyú) beszerzése 300 Amerikai (kolorádói) burgonyabogár által veszélyeztetett területen fekvő fertőzött községek (városok) jegyzé­kének módosítása 397 --------------elleni védekezés fokozása 273 Anyagi felelőssége a kereskedelmi dolgozóknak leltár­hiányért 406 Anyagmozgatási és tárolási kiállítás megtekintése 419 Aratás-cséplési idényre dissous-palackok kölcsönzése 277 A. Állami beruházások műszaki tervezése 333 — gazdaságok, mezőgazdasági, termelőszövetkezetek, ter­melőszövetkezeti csoportok, termelői szakcsoportok, szakszövetkezetek és mezőgazdasági társulások részére fizetendő nagyüzemi felárak 297 --------, valamint a termelőszövetkezetek és egyéni terme­lők által az 1958—59. gazdasági évben szerződés alap­ján termelt vetőmagvak és egyéb termények átvételi árának megállapítása 313 Államigazgatási témák pályázati eredményei 352 Állami gépjárművek üzembentartásának szabályozásáról szóló 8/1957. (I. 29.) Korm. számú rendelet módosí­tása és kiegészítése 391 — mezőgazdasági gépállomások traktorosainak társada­lombiztosításával kapcsolatos egyes kérdések rende­zése 401 — ösztöndíjasok technikumi oktatása 407 — szervek iratainak védelme és selejtezése 309 — tan-, kísérleti és célgazdaságok 1958. III. negyedévi mérlegbeszámolóinak kitöltése 388 — tartalékföldek hasznosításának egyes kérdései 417 hasznosításával kapcsolatos kérdések 284 — vállalatok részére kisiparosok által végzett munkák 433 Állati eredetű élelm­iiszerek állatorvosi ellenőrzése 394 Állatok marhalevél nélküli forgalomba hozatala 353 — termelői értékesítése 286 Állatorvosi ellenőrzése az állati eredetű élelemiszereknek 394 — és állattenyésztési műszerek és segédeszközök 1959. évi beszerzése 403­­ Főiskolát végzettek besorolása az alkalmazás első évé­ben 403 Állatszavatossági hiba esetén ügylet megtámadása tévedés vagy megtévesztés címén 301 Állattenyésztési műszerek és segédeszközök 1959. évi be­szerzése 403 Állóeszközök átadásának és kiselejtezésének meghirdetése a Mezőgazdasági Értesítőben 410 Általános tudományos és a tudományos szakkönyvtárak" 336 Áramütés elleni védelme a vízágyús öntözőberendezések­nél dolgozóknak 406 Ármegállapítása (felvásárlási) a borszőlőnek, szőlőcefré­nek, mustnak és bornak 360, 390 — a darálási vámkeresmények átvételének 311 — (felvásárlási) a tehéntejnek 383 — a tenyészbikáknak 415 — az állami gazdaságok, valamint a termelőszövetkeze­tek és egyéni termelők által az 1958—59. gazdasági évben szerződés alapján te­rmelt vetőmagvaknak és egyéb terményeknek 313 Áruértékesítés alapján a termelőszövetkezetek részére nyújtható kedvezmény feltételei és eljárási szabályai 421 Áruvásárlási kölcsön 355 Átadásának rendje az 1957—58. gazdasági évben termesz­tett nemesített őszi és tavaszi kalászos vetőmagvak­nak 281 Áthelyezése a karácsonyt követő pihenőnapnak 418 Átlagkereset kiszámításánál az egyszeri jutalmak figye­lembe vétele 397 B Balesetek megelőzése a katonai gépjárművekkel kapcso­latban 294 Balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály (függő- és siklópályán) megrendelése 352 Baleseti nyomtatványok beszerzése 391 Baromfihimlő elleni oltóanyagok felhasználása 396

Next