Mezőgazdasági Értesítő, 1963 (14. évfolyam, 1-52. szám)

mezőgazdasági értesítő Felelős szerkesztő: dr. Molnár Imre. Kiadja a Mezőgazdasági Könyv-és Folyóiratkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Lányi Ottó. Megjelenik minden szerdán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Elő­fizetési díj Új évre 20,5 Ft. Csekkszámlaszám: közületi 61.066., vagy átutalás az MNB. 8. sz. folyószámlájára. Indexszám: 25.568

Next