Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1972 (23. évfolyam, 1-27. szám)

1972-01-17 / 1. szám

UTASÍTÁSOK Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének, valamint a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek 8/1971. (ÁT. 51.) ÁH—MÉM számú együttes utasítása a mezőgazdasági termények, állatok és állati termékek felvásárlási árának szabályozásáról szóló 7 1969. (ÁT. 50.) ÁH—MÉM számú együttes utasítás módosításáról Az 56/1967. (XII. 19.) Korm. sz. rendelet alapján az alábbi utasítást adjuk ki: 1. Az 1/1970. (ÁT. 50.) ÁH—MÉM számú, vala­mint a 7/1971. (ÁT. 46.) ÁH—MÉM számú együt­tes utasításokkal módosított 7/1969. (ÁT. 50.) ÁH— MÉM számú együttes utasítás, (a továbbiakban: Ut.) 14. pontjának első mondata helyébe a követ­kező rendelkezés lép : „Az ipari cukorrépa rögzített (fix) hatósági ára: 60 Ft/g.” 2. Az Ut. 14. pontjának a cukorrépa felárra vo­natkozó második bekezdése a következőkkel egé­szül ki : „Külön 5 Ft/g felár illeti meg azt a termelőt, aki a cukorrépát több éves — legalább 4 éves időtar­tamra szóló — mezőgazdasági termékértékesítési szerződésben vállalt kötelezettség alapján — legalább az 1969. évi tényleges területnek megfelelő mértékű termőterületen, vagy — az 1971. évi tényleges terület legalább 10%­­kal növelt termőterületén végzi.” 3. Az Ut. 15. pontjában a dohányra meghatáro­zott hatóságilag rögzített (fix) felvásárlási ár az alábbiak szerint módosul : ,,a) Száraz dohány Szabolcsi dohány Szivarboríték, simított (Sz Bor) 4 880 Ft/g Világos, simítatlan I. (V. I.) 4 330 Ft/q Világos, simítatlan II. (V. II.) 3 860 Ft q Barna, simítatlan I. (В. I.) 3 280 Ft c Barna, simítatlan II. (В. II.) 2 900 Ft c Simítatlan III. (III.) 2 090 Ft c lavarna dohány Barna, simítatlan I. (В. I.) 4 450 Ft/q Barna, simítatlan II. (В. II.) 3 320 Ft/q Simítatlan III.­­ (III.) 1 990 Ft q surley dohány Világosbarna és barna, simítatlan I. (VB és В. I.) 5 800 Ft q Világosbarna és barna, simítatlan II. (VB és В. II.) 4 640 Ft q Világosbarna és barna, simítatlan III. (VB és В. III.) 4 000 Ft/q Simítatlan IV. (IV.) 2 260 Ft/q Levélrész (II.) 750 Ft/g Valamennyi fajtához tartozó száraz dohány csomózatlan IV. (IV.) 750 Ft/g Nikotin gyártási anyag (Na) 50 Ft/g b) Zöld dohány Külön felár illeti meg azt a termelőt, aki a do­hányt legalább 4 éves időtartamra szóló mezőgaz­dasági termékértékesítési szerződésben a termőte­rület szintentartására, illetve növelésére vállalt kö­telezettség alapján termeli. Ilyen esetben a felár mértéke • — a felvásárlási ár 3n/n­a, ha a termelő a do­hánytermelést legalább az 1971. évi mértékű terü­leten végzi. Hevesi zöld dohány lerti dohány Világos, simítatlan I. (V. I.) 4 900 Ft/q Világos, simítatlan I. (V. II.) 4 340 Ft/q Barna, simítatlan I. (В. I.) 3 920 Ft q Barna, simítatlan II. (В. II) 3 470 Ft'q Simítatlan III. (III.) 2 200 Ft q I. osztály (I ) 740 Ft/q II. osztály (H.) 530 Ft q III. osztály (HI ) 310 Ft/q IV. osztály (IV.) 160 Ft 'q йж/ mezőgazdasági és élelmezésügyi értesítő WeW 1. szám

Next