Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1973 (24. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-12 / 1. szám

XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉELMEZÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal UTASÍTÁSOK 1/1973. (MÉM. É. 1.) MÉM Az egyes erdőművelési munkákról, azok elszámolási és finanszírozási rendjéről szóló 32/1970. (MÉM. É. 47.) MÉM számú utasítás módosítása .1­2/1973. (MÉM. É. 1.) MÉM Az állami erdőgazdaságok erdőfenntartási járulékrendszeréről szóló 35/ 1970. (MÉM. É. 50.) MÉM számú utasítás módosítása — — — —6­8/1972. (PK 25.) PM Az élelmezési normák és az élelmezést igénybevevő alkalmazottak térítési díja — — — — — — — — — — — — — — — — —8 17/1972. (Közl. Ért. 22.) KPM A vasúti forgalom közútra terelésével és körzetesítésével kapcsolatos el­járásról szóló 1/1970. (Közi. Ért. 1.) KPM számú utasítás módosítása és kiegészítése — — — — — — — — — — — — — — 10 KÖZLEMÉNYEK Irányelvek egyes közlekedési létesítmények megszűnése esetén felsza­baduló földterületek újrahasznosítási módjának megállapításához — 11 Változások a törzstenyészetekben — — — — — — — — — 12 Szervezeti változás az állami gazdaságoknál — — — — — — — 14 A létesítményi tűzoltók díjazása — — — — — — — — — — 14 1850/1972. OTvH Hortobágyi Nemzeti Park létesítése — — — — — — — — — 14 1851/1972. OTvH A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kapcsolódó természeti értékek védetté nyilvánítása — — — — — — — — — — — — — — 18 Útmutató a középiskolai tanulmányi ösztöndíjakról kiadott OIOT-Irány­elvek végrehajtásához — — — — — — — — — — — — 21 SZEMÉLYI ÜGYEK Kitüntetés — — — — — — — — — — — — — — — 22 Felmentések, kinevezések, megbízás — — — — — — — — — 22 Kitüntetés megvonása — — — — — — — — — — — — 23 197* JANUÁR 12. UTASÍTÁSOK A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 1/1973. (MÉM. É. 1.) MÉM számú utasítása az egyes erdőművelési munkákról, azok elszámolási és finanszírozási rendjéről szóló 32/1970. (MÉM. É. 47.) MÉM számú utasítás módosításáról Az egyes erdőművelési munkákról, azok elszá­molási és finanszírozási rendjéről szóló 32/1972. (MÉM. É. 47.) MÉM számú utasítást (a továbbiak­ban: Utasítás) — a pénzügyminiszterrel és az Or­szágos Tervhivatal elnökével egyetértésben — a következők szerint módosítom. 1. Az Utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: „1. Az erdőfelújítási és erdőfenntartási munká­kat az erdőgazdaságoknál a központosítottan ke­zelt Erdőfenntartási Alapból, az állami gazdasá­goknál az ugyancsak központosítottan kezelt erdő­­fenntartási tartalékokból kell finanszírozni. Az Alap, illetve a tartalék képzésére az erdőfenntar­tási járulék szolgál. Az állami gazdaságok az 1972. évi mérlegükben az erdőfenntartási tartalékszám­lájukon mutatkozó maradványt a központosítot­tan kezelt erdőfenntartási tartalékszámlára tartoz­nak befizetni.” 2. Az Utasítás 5. b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: ,,b) Az Erdőfenntartási Alapból, illetve az erdő­­fenntartási tartalékból ráfordítások alapján lehet elszámolni .

Next