Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1983 (34. évfolyam, 1-26. szám)

1983-01-15 / 1. szám

SM 27/1982. (XII. 24.) MÉM 28/1982. (XII. 24.) MÉM 29/1982. (XII. 27.) MÉM 30/1982. (XII. 27.) MÉM 31/1982. (XII. 27.) MÉM 32/1982. (XII. 27.) MÉM 8001/1983.­ (MÉM É. 1.) MÉM XXXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1983. JANUÁR 15. MEZŐGAZDASAGI ES E­LMEZESÜGYI ÉRTESÍTŐ Oldal Kitüntetések — — — — — — — — — — — — — — — 2 Kinevezések, felmentések, áthelyezések, megbízások — — — — — 5 Termelőszövetkezeti elnökök személyében bekövetkezett változások — 7 MINISZTERI RENDELETEK Egyes élelmezésügyi jogszabályok módosításáról — — — — — — 7 Egyes állategészségügyi jogszabályok módosításáról — — — — — 8 A megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomások­­ élelmiszer-minőségellenőrző tevékenységéről — — — — — — 15 A mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási intézményekről szóló 13/1973. (XII. 29.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — — 17 Az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 25/1976. (VII. 11.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — — 19 A szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint, a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36 számú törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában megjelent 40/1977. (XI. 29.) MÉM számú rendelet módosításáról — — 22 TÁJÉKOZTATÓK­­ A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban és az egyes szak­ágazatok területén végrehajtott szervezeti változásokról — — — — 23 A saját személygépkocsi hivatalos célú használata esetén engedélyezhető kilométerker­etről — — — — — — — — — — — — — 26 Pályázati hirdetmény ésszerű anyagtakarékosság megvalósítására — — 26 Pályázati felhívás az idegenforgalmi létesítmények megvalósításának tá­mogatásáról — — — — — — — — — — — — — — 28 Külkereskedelmi és belkereskedelmi képesítő tanfolyamok szervezése — 30 Tájékoztató a magasabb vezető állású dolgozók munkavédelmi vizsga­­lehetőségeiről — — — — — — — — — — — — — — 31 Tájékoztató a mezőgazdasági nagyüzemekben az üzemi földnyilvántar­tói munkakör képesítési követelményeiről és a képesítés megszerzé­séről — — — — — — — — — — — — — — — — 1­L Téli-tavaszi munkástovábbképző tanfolyamok az erdészet és a fűrészle­meziparban dolgozók számára — — — — — — — — — — 33 Szabványosítási közlemények — — — — — — — — _____ 41 Pályázati felhívás oktatói állásokra — — — — — — ___ 44 Jelentkezés konzervgyártó mesterszakmunkás továbbképzésre — — — 45 Jelentkezés technikusminősítő vizsgára — — — — — — — — 45 Szám i­s EK

Next