Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1985 (36. évfolyam, 1-27. szám)

1985-01-25 / 1. szám

VI гъ&I­I Pest Megyei Levelu­k­ I ■ —­hél . : SEMZ XXXVI. ÉVFOLYAM, I. SZÁM 'CaMW.r —I 1985. JANUÁR 25. | MEZÜGUZDflSflCI IS BflMSilGYI ÍRTISÍTÓ 7005/1984. (KÉ. 23.) BkM-MÉM IV/49/1984. (ÁT. 50.) ÁH—MÉM 8014/1984. (SK 12.) KSH 9001/1985. (MÉM Ё. 1.) MÉM 8002/1985. (MÉM É. 1.) MÉM 424/1984. (PK 19.) MNB 425/1984. (PK 19.) MNB / TARTALOM Tárgy SZEMÉLYI ÜGYEK Kitüntetések — — — — — — — — — — — — — — — Felmentések, kinevezések, megbízás — — — — — — — — — Termelőszövetkezeti elnökök személyében bekövetkezett változások — IRÁNYELV Az olcsóbb, illetve alacsony árfekvésű élelmiszerek kínálatáról. ÁRVÁLTOZTATÁS A mezőgazdasági termények, állatok és állati termékek termelői áráról TÁJÉKOZTATÓ : A jelentősebb beruházások adatszolgáltatásának teljesítéséről — — KÖZLEMÉNYEK Egyes növény- és állatfajok minősítéséről — — — — — — — — A cukorrépa sűrűsb tisztasági hányadosának meghatározásáról — — A gabonatermelésben elért színvonal további fejlesztését szolgáló beru­házásokhoz beruházási hitel igénybevételéről szóló 401/1984. (PK 1.) MNB számú közlemény módosításáról — — — — — — — — A gabonatárolás feltételeit javító beruházásokhoz beruházási hitel igénybevételéről szóló 410/1984. (PK 9.) MNB számú közlemény mó­dosításáról — — — — — — — — — — — — — — A takarmányok korszerű energia-értékelésének bevezetése — — — A Növénytermesztési és Minősítő Intézet alaptevékenységi munkáinak díjtételei — — — — — — — — — — — — — — — A MÉM felügyelete alá tartozó kutató-fejlesztő helyek vezetőire vonat­kozó követelményrendszer — — — — — — — — — — — A Szarvasi Arborétum átszervezése — — — — — — — — — AGF­OBER Élelmiszergazdasági Tervező és Beruházási­roda (ÉGTI) ala­pítása — — — — — — — — — — — — — — — — Az egyéni állattartók apaállatellátása — — — — — — — — A MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal közleménye — — — — — Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázati felhívása 24 Pályázati felhívás oktatói állásokra 24 Tájékoztató nyelvtanfolyamokról — — — — Jelentkezés technikusminősítő vizsgára — — — Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére 15 15 16 16 16 17, 22 23 23 23 24 34 35 36 Szánt Oldal 2 3 4

Next