Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1986 (37. évfolyam, 1-26. szám)

2 I. Címmutató Minisztertanácsi rendeletek 18/1986. (V. 16.) MT A mezőgazdasági termelő­­szövetkezetek kölcsönös támogatási alapjairól szóló 31/1980. (VII. 31.) MT számú rendelet módosítása. 14. szám, 376. oldal, 19/1986. (V. 16.) MT Az agrár és élelmiszerter­melő ágazatok jövedelemszabályozásáról szóló 45/1984. (XI. 6.) MT számú rendelet módo­sítása. 14. szám. 377. oldal. Miniszteri rendeletek 17/1985. (XII. 31.) MÉM A Földvédelmi Alaptól. 3. szám. 57. oldal. 13 1986. (V. 16.) PM—MÉM Az agrár és­ élelmi­szertermelő ágazatok jövedelemszabályozása alá tartozó üzemek támogatásáról szóló 40/ 1984. (XI. 6.) PM—MÉM számú együttes rendelet módosítása. 14. szám. 377. oldal. 8/1986. (V. 22.) MÉM A kitüntetésekről és a ki­tüntetések adományozásának rendjéről szóló 5 1982. (II. 22.) MÉM számú rendelet módo­sítása. 14. szám. 380. oldal. Utasítások 1/1986. (MÉM É. 1.) MÉM A vállalati felügyeleti és belső ellenőrzésről szóló 5/1983. (MÉM É. 16.) MÉM számú utasítás módosítása. 1. szám 3. oldal. 2 1986. (MÉM É. 5.) A Földmérési és Távérzéke­lési Intézet feladatairól és hatósági jogköréről. 5. szám. 137. oldal. 3.1986. (MÉM É. 6.) MÉM A zárlati (karantén) és veszélyes károsítók körének meghatározásáról szóló 4/1974. (MÉM É. 2.) MÉM számú uta­sítás kiegészítése. 6. szám. 211. oldal. 4/1986. (MÉM É. 7.) MÉM A Földügyi és Térké­pészeti Hivatal Gépi Adatfeldolgozó Központ­jának működéséről. 7. szám. 229. oldal. 5 1986. (MÉM É. 12.) MÉM A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és az ágazataihoz tartozó szervezetek, valamint a megyei (fővá­rosi) tanácsi szervek kapcsolatáról. 12. szám. 341. oldal. 6­ 1986. (MÉM É. 21.) MÉM A nemzetközi tevé­kenység rendje. 21. szám. 869. oldal. 7/1986. (MÉM É. 23.) MÉM A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, költségvetési gazdálkodási rend sze­rint működő kutatóhelyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami megbízásainak rendjéről. 23. szám. 939. ol­dal. Ármegállapítások III/24 1985. (ÁT 50.) ÁH—MÉM A szemes és ipari takarmányok áráról. 2. szám. 26. oldal. III/2/1986. (ÁT 2.) MÉM Talaj-tápanyagvizsgá­latról. 6. szám. 211. oldal. III/3 1986. (ÁT 3.) MÉM A műtrágyákról. 8. szám. 251. oldal. III/5/1986. (ÁT 13.) MÉM A mezőgazdasági gé­pekről. 12. szám. 344. oldal. III 6/1986. (ÁT 13.) MÉM A műtrágyákról. 12. szám. 345. oldal. 111/7,1986. (AT 13.) MÉM A növényvédőszer termékekről. 12. szám. 345. oldal. III 13 1986. (AT 25.) MÉM Az apaállatgazdál­kodással kapcsolatos szolgáltatások és termé­kek hatósági iránydíjáról, irányáráról. 19. szám. 791. oldal. IH/14/1986. (ÁT 25.) MÉM A növényvédőszer termékekről. 19. szám. 808. oldal. III/15/1986. (ÁT 25.) MÉM A mezőgazdasági­ gépekről. 19. szám. 809. oldal. III/16/1986. (ÁT 25.) MÉM A mezőgazdasági gépekről. 19. szám. 809. oldal. 111/17/1986. (ÁT 25.) MÉM A műtrágyákról 19. szám. 810. oldal.

Next