Műemlékvédelem, 1957 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1957 / 1. szám - Dragonits Tamás: Kétemeletes gótikus lakóház a várban

KÉTEMELETES, GÓTIKUS LAKÓHÁZ A VÁRBAN Buda a középkorban világváros volt. Erről tanúskodnak az egykori út­leírások, de a metszetek is. A pezsgő életet megbénította az idegen uralom, a többemeletes palotákat rombadöntötték az ostromok és az új város a török ura­lom után már sokkal szerényebb lett életében és arányaiban. De a régi fény és nagyság egy-egy emléke töredékeiben még ma is itt rejtőzik a sokszorosan átépített épületekben. Sok részletet napvilágra hozott az 1945. évi ostrom és az azóta folyó kutatások. Tűzfal részletekben megvannak a hajdani felső eme­letek nyomai is, de az egyetlen megmaradt kétemeletes gótikus lakóház-homlok­zat, mint élő tanulsága a középkori Buda fejlett urbanizmusának, a mai Úri utca 31. számú épület, amely most bontakozott ki a későbbi korokban rárakott külsők mögül. Az Úri utca 31. számú telken tulajdonképpen két U alakú épület áll egymás mögött, melyek száraikkal összeérve körülveszik az udvart. Az épületek közül a hátsó egy emeletes és a XVIII. század végéről származik, az utcai két emeletes és eredete a XIV. század elejére nyúlik vissza. A következőkben az utóbbiról lesz szó. Elöljáróban meg kell említeni, hogy jelen tanulmányunkban nem a műtör­ténész elemzi a műemléket, hanem a műemlék helyreállítással foglalkozó építész számol be a helyreállítás történetéről. Az 1954-ben megindult helyreállítási munka már befejeződött, a Begyűjtési Minisztérium dolgozói elfoglalták az I. és II. emeleten készült szolgálati lakásokat, a ház helyreállítása azonban korántsincs még bevégezve. Fényképekkel a kész állapotot még nem lehet bemutatni, mert a földszint átépítése és a homlokzat befejező munkái még hátra vannak. Az építkezést nem valamelyik műemlékvédelmi szervezet végeztette — mint ahogy sajnos a legtöbb vári helyreállítást nem az végzi —, hanem egy minisz­térium, melynek lakásokra volt szüksége, mégpedig lehetőleg az általa kívánt számú és méretű lakásokra. A helyreállításoknak ez a módja kihat az építési, valamint a feltáró kutatómunka teljességére, mert vannak olyan nehézségek, melyeket egy-egy tárca a maga hatáskörében képtelen elhárítani — például a szervesen kapcsolódó részekből a lakók ideiglenes átlakoltatása, ezen részek helyreállítása stb. Még akkor sem tudja áthidalni ezeket, ha a műemléki kérdé­sekkel szemben oly nagy megértést tanúsít, és érdekükben olyan anyagi áldo­zatokra hajlandó, mint jelen esetben a Begyűjtési Minisztérium, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Fentiek előrebocsátása nemcsak azért szükséges, hogy a várbeli házak rész­leges építése magyarázatot nyerjen, vagy hogy a kutatások hiányosságára — amennyiben a következő beszámolóból ez tűnnék ki — mentséget keressünk. Budapest, I. Úri utca 31. sz. gótikus ház homlokzata — .-

Next