Műemlékvédelem, 1982 (26. évfolyam, 1-4. szám)

1982 / 2. szám - Szekeres-Virág Judit: Árkay Bertalan, 1901-1971

mét karcsú, vasbeton pillérsor tartja. A főbe­járattól jobbra, illetve balra áll a mélyített ke­resztelő, illetve sírkápolna. A templom a ma­gyarországi modern egyházművészet kiemel­kedő funkcionalista alkotása, amelyet a ter­vező a liturgiái szabályok teljes figyelembevé­telével alkotott.3 Alacsonyan álló üvegablakai Sztehló Lili, a vasbeton szerkezet Folly Ró­bert munkája. 1946-ban tervezi a horti, a ger­­jeni és a ceglédi templomokat. 1949-ben bíz­zák meg a váci székesegyház altemplomának, valamint a Polgár nevű község templomának újjáépítésével. 1956-ban az előzőektől elté­rően jóval modernebb megfogalmazásban épí­ti a taksonyi templomot, majd 1960-ban a ter­méskővel borított, egyszerű templomot Győr- Kisbácsán. Villaépítészete Árkay Bertalan a legtöbb megbízást pályája során a villa és családi ház építésére kapta. Első próbálkozásainál (Alma utca; 1928, Ábel Jenő utca; 1929, Rókushegyi út; 1929) már megjelenik kedvelt motívuma a földszinttől az épület egész hosszában végigfutó hosszú keskeny ablaksáv, melyet majd az építészet más területén is alkalmaz. Ugyan ez az elem szerepel néhány későbbi villáján is. (Városma­jor utca, Gödi családi ház, gellérthegyi családi ház, amelyeket 1932-ben épített). Másik igen kedvelt s gyakran alkalmazott építészeti eleme a kubusos háztestből kiugró félhenger, amely a nappali fedett loggiáját, illetve az emeleten levő háló előtti teraszt foglalja magába. (Branyiszkói út; 1932, Somló út; 1936, Hi­eronymi köz; 1941, Monda utca; 1943) Villái­nak egy másik típusa két mértani test, kocka és téglalap keresztmetszetű hasáb egymás mel­lé rendeléséből születik. A kocka tetején itt is az emeleti háló előtti erkély kap helyet. (Ár­nyas út; 1936, Vérhalom utca; 1936, Tárogató utca; 1943). Bérházak és középületek Budapest első korszerű magasház csoport­jának tervezői között (Tisza Kálmán tér; 1933, ma Köztársaság tér) ott találjuk Árkay Bertalant is. Csalogány utcai négy szintes bér­házában (1943) a villaépítészetben alkalmazott építészeti elemeket használja fel. Az árkádos ház homlokzatát erkélyekkel és kis kilépők­kel tagolja. 1938-ban készíti az OTI soproni rendelőintézetét. A központi lépcsőházat ma­gába foglaló sarokra helyezett épületrész fogja össze az L alakú épület két szárnyát. 1940 és 1944 között iskolákat tervez Sátoraljaújhelyen és Kiskunhalason, valamint leventeotthono­kat Sárháton, Homorúdon, Nyárádszentbene­­deken és Zalaegerszegen. Pályázatok, kiállítások Árkay Bertalan számos pályázaton és ki­állításon vett részt sikeresen. 1929-ben apjá­val közösen indult a Maglódi úti szeretet ott­hon építésére kiírt pályázaton, ahol III. díjat nyertek. Ebben az évben még két első díjat is elnyer, a kaposvári múzeum pályázatán és apjával közösen az Erzsébet sugárút pályáza­tán. 1934-ben a római egyházművészeti ki­állítás magyar pavilonját tervezi. Ez évben küldi be a sportművészeti kiállításra az arany­hegyi stadion modelljét, amelyet Bierbauer Virgillel tervez közösen. Az 1940-es években városrendezési pályázatokon vesz részt sike­resen. (Budai gyorsforgalmi út terveivel, Sza­badka város rendezésére kiírt pályázaton első díjat nyert.) Árkay Bertalan munkássága végighúzódik a század húszas éveiben újrainduló építészeti forma keresésének, formaváltások izgalmas korszakán. Gazdag, összetett életműve, amely talán indokolatlanul keveset szerepel a XX. századi magyar építészetet elemző művekben, tükre valamennyi próbálkozásnak. Szekeres- Virág Judit JEGYZETEK 1. Dercsényi Balázs; Árkay Aladár Budapest 1967 2. Dercsényi Balázs; Árkay Aladár Budapest 1967 Rimanóczy Gyula; Városmajori templom Tér és Forma 1933/3 3. Rimanóczy Gyula; Városmajori templom Tér és Forma 1933/3 IRODALOM Árkay Bertalan: A modern konyha. Tér és Forma (1928/2) Bierbauer Virgil: Árkay père et fils. Deux architectes hong­rois. Nouvelle Revue de Hongrie (1933). Bierbauer Virgil: Templom építészet Magyarországon. Tér és Forma (1930/5). Bierbauer Virgil: Korszerű építészet, forma vagy tartalom. Tér és Forma (1939/5). Bierbauer, Virgil: Ein neuer Kirchenbau in Budapest. Forum 0933). Dercsényi Balázs: Árkay Aladár Bp. 1967. Genthon István: A gyárvárosi templom. Napkelet (1930). Komor János: Maglódi úti szeretet otthon pályatervei. Tér és Forma (1929/5). Orbán Ferenc: Kertes házak. Tér és Forma (1932/11). Somogyi Antal: Modern egyházművészet Győrött. Szépművé­szet (1943/8). Pusztai László: Árkay Bertalan. Magyar Építőművészet (1972/5). Rimanóczy Gyula: Az új városmajori templom. Tér és Forma. (1933/3.). 149

Next

/
Thumbnails
Contents