Múlt és Jövő, 1999 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1999 / 1. szám

ÚJ FOLYAM B­anJo­lph L. B­raham: A Vatik­án: emlékezés és felejtés Jean Améry: Zsidónak lenni: kényszer és lehetetlenség H­ernádi Mikl­ós: Gallia k­ifosztása: remekművek, zsidók és nácik ’99­. A 70 ÉVES HELLER ÁGNES KÖSZÖNTÉSE Torjai Zádor, Jancsó Mikl­ós és Kőb­ányai János írásai, Lóránt Zsuzsa szobrai M­ŰVÉSZET JV­ULT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT Fejtő­ Ferenc: H­einrich Heine, az örök ifjúság jelképe és a­­Szentlélek lovagja Zsigmond Anna: A százéves magyar zsidó oktatás paradigmái U­ngvár­­ Tamás: S­zomory, a pária­ parvenü tragédiája Szegedi Péter: Zsidók a debreceni sportegyesületekben Vasák Benedek: Forgách Péter ״ privát történelem -filmjeiről Thury Levente: Szobrász kerek szemmel (Lóránt Zsuzsa) S. Nagy Katalin: Bolmányi Ferencről Loránd Gáspár: Úri Asaf versei és Dal­os György regényrészlete

Next