Múlt és Jövő, 2000 (11. évfolyam, 1-4. szám)

2000 / 1. szám

ÚJ FOLYAM 2000/1. A NAPFÉNY IZE Heller Agnes: Parvenük kora V­asá­k B­enedek: *Sors és végzet 0 ERDÉLY Blalász Anna, Gaal György, dr. Izsá­k S­ámuel, M­­iskolczy Ambrus és Beke G­yörgy írásai ULT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓ­I­RAT Erdélyi Lajos: A magyar zsidók Romániában, Erdélyb­en Tordai Zád­or: Volt egyszer, hol nem volt... Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae Lőwy D­ániel: A kolozsvári Concordia zsidó szính­áz története M­urádin Jenő­: Erdélyi zsidó művészek K­arády Viktor: Zsidó orvostanhallgatók a kolozsvári magyar egyetemen ־*_.......

Next