Múlt és Jövő, 2001 (11. [12.] évfolyam, 1-4. szám)

2001 / 1. szám

ÚJ FOLYAM 2001/1. A TÖRTÉNELEM PESSZIMIZMUSA m Slomo Avineri és Kot­anyai János beszélgetése Izraelről a máso­dik millenniumon Jean-Paul Sartre: Elmélkedések a zsidókérdésről Pierre Birnbaum: Sartre frissen előkerült előadásáról Hell­er Ágnes: Eretneküldözés (egy XVIII. századi zsidó eretneküldöző­ről) Vajda Mihál­y: Pária vagy parvenü (Hanna­k A rendb­ől) H­anna­k A ren­dt־ A zsidóságot levetkezni nem lehet Kovács Éva—Vajda Júlia: ״ Az indiánokat nem szokták lezsidózni Lesznai Anna kiadatlan naplórészlete a ״ zsidókérdésről Pelle János: Jászi Oszkár és a zsidókérdés M­­eir Skal­ev: A XX. N­emzetközi Jeruzsálemi Könyvvásár Paul Celan, Un Asaf, Kalmár György, Kántor Zsolt versei ......................... .ÚLT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓ­I­RAT

Next