Múlt és Jövő, 2013 (24. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 1. szám

UJ FOLYAM 2013/1. MENNI VAGY MARADNI? HOVA MENNI? MEDDIG MENNI? VISSZAJÖNNI? HOVÁ ÉS MILYEN FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN? MIKOR ? Konrád György: Alargináliák a zsidóságról Korányai János: IS nehéz ünnep. Konrád György 80. születésnapjára Ben­ Gurion, a politikus — Simon Peresz beszélget David Landauval M­arcza­li H­enri­k: Mecssit tart a reakció? . SZÁZ ÉVE SZÜLETETT ILLYÉS GYULA Illyés Gyula a fasizmusról, az antiszemitizmusról és az irodalom felelősségéről Horváti­ István: ״ A megölhetetlen — *Salamon Ernő­ levelezése Illyés Gyulával a második világháborúban OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS ÉVAD Benke László: Alef, hét, gimel, Dante: római Im­mánuel héber Co/n/nec/fa~adaptációja Andreides Gáb­or: A fasizmus antiszemitizmusa a faji törvényektől a Salei Köztársaság bukásáig Dorogi Katal­in: Olasz olvasónapló Alessandro Piperno: A legrosszabb szándékok (regényrészlet) a* Illyés Gyula,­­Berend László és Bródy László versei wwwmultesjovo.hu /OLT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS F­O­LYÓ­I­RAT Ki ein R­u Joli: Az At­rium Ház — Kozma Lajos leveszi az álarcot!* ÁWeiss János: ״ IC1 itt belépsz — A Falkó Lász 161 !állítása elé

Next