Múlt és Jövő, 2016 (27. évfolyam, 1-4. szám)

2016 / 1. szám

Kertész Imre 1929—2016 2016/1. SZIKRÁK AZ APOKALIPSZISRŐL Kót­anyai János: A Notel -palást magánya mögött Heller Ágnes: Lehet-e ábrázolni a holokausztot? Péntek Orsolya: Az első­ magyar holokausztregény írója, Rudnay Teréz Claude Lanzmann: ״Senki sem volt Ausckwitzkan Marczisovszky Anna: A látás igazsága, az igazság látása Ch­arlotte Delko írásaiban Hans Jonas: Az Isten-fogalom Auschwitz után 4־ P Voigt Vilmos Harry Houdiniról V­éri D­ániel: A Sakterpolkától az Egészséges Fejkórig: a tiszaeszlári vérvád zenei szubkultúrái Olosz Levente Lőwy D­ániel N­agy­várad-monográfiájáról Simon Tamás, Kuti L­ászló és Vető Mikl­ós versei . ¥¥. MULTESJOVO.HU ÚLT ÉS JÖVŐ ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT ÚJ FOLYAM Mezey Katalin, Géczi János és Krupp Józse­f Kök­ng Gézáról J­uka Ty­nkkynen: A Sau­l fia finn és svéd fogadtatása

Next