Múlt és Jövő, 2021 (32. évfolyam, 1-4. szám)

2021 / 1. szám

UJ FOLYAM 2021/1. KORONAVÍRUS KORSZAK UTÁN????????? Szilágyi Ák­os versei Soltész A Márton: A keletkezes gondolat poétikája. Polinszky-redivivus Kelemen Gábor: Lukács György és Polányi Károly barátsága M­auice Alerleau-Ponty: Levél Lukács Györgynek Vajda Mihály: H­olokauszt — Kádár-kor történelmi köztudat Veszprémy László Bernát: Kik vezették a vidéki zsidó tanácsokat? Dési János: allenberg változó emléke Al­ex Sternberg: Recepte­k A­uschwitzból Bolgár D­ániel: A magasabb IQ-júak voltak-e a zsi­dók? Huszár Ágnes: A Perutz család és a magyar iparosodás Újvári Hedvig: H­erz­l Tivadar — Theodor Herzl, avagy kötelező volt-e Herzl számára a német kultúra paradigmája? Váradi Iván Attila: Az elsodort ország festője. Fenyő György (1904—1987) Gáspár-Singer Anna Filmnaplója ÜLT / / • • EL JOVO ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Next