Múlt és Jövő, 2022 (33. évfolyam, 1-4. szám)

2022 / 1. szám

UJ FOLYAM 2022/1. ״ HALLGAT, AKAR ODAKINT UKRAJNA MEZŐIN A HOLTAK.” >va versei Zelk­ Zoltán, Jeregemij Jevtusenko és Petró­czi Év Dési J­ános: Az elpusztított zsidó élet emléke Kárpátalján (szociográfia) Theodor "W". Ad­orno: Mit jelent­ a mú­lt föld okozása? "W"eiss János fordításával és kísérőtanulmányával Vaj­da M­ih­ály: Késleltetett reflexiók (Lukács Györgyről) Csunderlik Péter: Az ördögtől a kandiéig. Ku1n Béla ábrázolásai a H­or­th­y-kori Tanácsköztársaság-ellenes iro­dal­omban Tárik Ateszár: Az iraki zsidó közösség múltja, jelene és jövője Dénes Iván .Zoltán: A Barczali H­enrk magyar-zsidó önazonossága Száz Pál: Imitáció, imaginárius és mágikus realizmus Röhrig Géza képzelt haszid történeteiben Péntek Orsolya és Bikácsy Gergely pécsi regényrészletei ^Képzőművészet: R Mczes Katalin, B­orgó munkái ÚLT // ES JOVO ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Next