Vedres Márk szobrászművész gyűjteményes kiállítása (Fővárosi Népművelési Központ, Budapest, 1948)

A képek jegyzéke 1. Barabás AI. Petőfi Sándor mint nemzetőr, heliogravure 2. Lacauchie-Thomassin : Kossuth Lajos 1848-ban, acél­metszet 3. Alt R. : A Nemzeti Múzeum a Széna-tér (Stálvin-tér) felől, színezett kőrajz 4. Alt R. : A kereskedelmi kar épülete (Lloyd-palota), előtte a Rakpiac (ma Roosevelt-tér), színezett kőrajz 5. Alt R. : A pesti Dunapart házsora a Lánchídtól északra (ma még egy sor ház áll előtte), színezett kőrajz 6. Alt R. : István nádorról elnevezett szálloda (a mai Vigyázó Ferenc-u. sarkán), színezett kőrajz 7. Alt R. : A Magyar király-szálló a Vörösmarty-tér és Dorottya-u. sarkán, színezett kőrajz 8. Alt R. : A Vármegyeháza, színezett kőrajz 9. Alt R. : A Gellérthegy a citadella helyén volt csillag­­vizsgálóval, színezett kőrajz 10. Alt R. : A József nádorról elnevezett tér, háttérben a Nádor-u. torkolata, színezett kőrajz 11. Alt R. : A Nagyboldogasszony-templom az átépítés előtt, jobboldalon a budai városháza, színezett kőrajz 12. Alt R. : A Császárfürdő dunai homlokzata, színezett kőrajz 13. Alt R. : Buda a mai Margithíd magasságából, Pestről nézve, kőrajz 14. Alt R. : Buda a Szabadsághegyről, előtérben a Krisz­tinaváros, kőrajz 15. Alt R. : A Vérmező és Városmajor a Várhegyről, háttérben a Szabadsághegy, kőrajz 16. Alt R. : A Krisztinaváros a várfal alatti magaslatról, kőrajz 17. Alt R. : A Tabán a déli várkapuból, kőrajz 18. Alt R. : A Honv. Kossuth Akadémia (Ludoviceum) kerti homlokzata, kőrajz 19. Alt R. : Városligeti részlet, háttérben a budai hegyek, kőrajz 20. Alt R. : Az Újpiac (mai Sztálin-tér) keletről, háttérben a Gellérthegy, kőrajz 21. Alt R. : A pesti görög­ templom, kőrajz 22. Gurk-Zinke : A pesti Dunapart Lánchíd és Eskü-tér közötti szakasza 1848-ban, színezett rézkarc 23. Rollback L. : A pesti Városháza, ecsetrajz tussal 24. Kuvasseg-Martens : A régi pesti Vigadó, az első nép­­képviseleti országgyűlés színhelye, színezett aquatinta 25. Ku­vasseg-Martens : A Ferenciek­ tere, színezett aquatinta 26. Kuwasseg-Martens : Az Egyetemi templom és pap­növelde, színezett aquatinta 27. Kuwasseg-Hürlimann : A Károly-kaszárnya (mai Városháza), színezett aquatinta I­sseg-Martens : A Nemzeti Színház a Kerepesi­­úton (ma Rákóczi-út), színezett aquatinta 29. Chapuy-Cicéri : Budapest északról (a mai Batthyány­­térről), kőrajz 30. Sandmann : Budapest a Gellérthegyről 1848-ban, színezett kőnyomat 31. Vidéky K. : Divat 1848-ban, színezett acélmetszet 32. Vidéky K. : Női divat 1848-ban, színezett acélmetszet 33. Vidéky K. : Női divat 1848-ban, színezett acélmetszet 34. Vidéky K. : Női divat 1848-ban, színezett acélmetszet 35. Ismeretlen : Divat 1848-ban, háttérben a Nemzeti Színház, színezett acélmetszet 36. Ismeretlen : Nemzetőrök, színezett acélmetszet 37. Medve-Vidéky : Védegyleti táncvigalom (jobbra Kossuth), színezett acélmetszet 38. Torsok L. : Nemzetőrparancsnok és közlegény, hát­térben a Lloyd-palota, színezett rézmetszet 39—57. Falragaszok és röplapok a főváros utcáiról 1848-ból. ★ TÁRLATVEZETÉSEK a kiállításon Március 18-án, csütörtökön d. u. fél 5 órakor dr Molnár József Március 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor dr Seenger Ervin Március 28-án, vasárnap délelőtt 11 órakor D’Isoz Emil ★ KÉPZŐMŰ­VÉSZETI ELŐADÁS a kiállítóhelyiségben vetített képekkel Március 19-én, pénteken d. u. 5 órakor Pest művészeti élete 1848-ban Előadó : H. dr Zádor Anna

Next

/
Thumbnails
Contents