Nemzeti Sport, 1903. március-december (1. évfolyam, 1-38. szám)

1903-03-15 / 1. szám

A VÍVÁSSAL ÉS MINDEN EGYÉB TESTEDZŐ = SPORTTAL FOGLALKOZÓ HETILAP . MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP A MAGYAR ATHLETIKAI SZÖVETSÉG, A MAGYAR ATHLE­TIKAI CLUB, A FŐVÁROSI VÍVÓ CLUB ÉS A BUDAPESTI POSTA ÉS TÁVÍRDA TISZTEK SPORTEGYESÜLETÉNEK fe=-e=eeeé^ HIVATALOS LAPJA alapította fodor Károly szerkeszesfi és kiadóhivatal, IV., koronaher­zeg-utcza 3, II. udvar, I. e. Tartalom ■— 1 1 L'r-íNi A Nemzeti Sport programmja. ° VÍVÁS, o Szemere Mikló vivóversenye. ° ATHLETIKA. o FOOTBALL, o A fővá­rosi football-csapatokról. ° TORNA, ° Kerületi tornaverseny. LAWN-TENNIS. ° EVEZÉS. —----------— ■ előfizetési oka : EGÉSZ ÉVRE 12 K., FÉL­RÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K., EGYES­­ ME 5 SZÁM­ÁRA 30 FILLÉR ~^==TS TELEFON 9S›6. SZÁM =

Next