Nemzeti Sport, 1904. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

blöfizetési ába : EGÉSZ ÉVRE 12 KORONA, FÉLÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K., EGYES SZÁM­ÁRA 20 FILLÉR Laptulajdonosok: Fodor Károly és Leopold Gyula VÍVÁSSAL ÉS MINDEN EGYÉB SPORTTAL FOGLALKOZÓ HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP A MAGYAR ATHLETIKAI SZÖVETSÉG, A MAGYAR LABDARÚGÓK SZÖVETSÉGE, A MAGYAR ATHLETIKAI CLUB, A FŐVÁROSI VÍVÓ CLUB, A BUDAPESTI POSTA- ÉS TÁVIRDATISZTVISELŐK SPORTEGYESÜLETE , ÉS A FERENCVÁROSI TORNA CLUB HIVATALOS LAPJA alapította : FODOR KÁROL­yj műegyetemi vívó.mesteik Variálom mm Vivóversenyünk. A verseny részletes sorrendje. A nevezők név­sora. Vivőestélyek. © TÁRCA 0 Emlékeimből. Irta: Auto Mobil. ® ATHLETIKA ® TORNA o FOOTBALL © Mér­kőzések. Hírek. © ÚSZÁS , JÉGSPORT © KERÉKPÁR - AUTOMOBIL o Néhány szó a modern gépkocsiról. Irta : Cserépy Arzén. Az automobil versenyjogosultstága. Irta : Cserépy Arzén. A Salon. ® LÓSPORT © SPORTIRO­­DALOM © HIVATALOS RÉSZ © HIRDETÉSEK. Szerkesztőség ... /^adóhivatal: IV.. Koronaherce?g-uka 3. sz. , VII., Erzsébet-Xerut 54. sz-TELEFON 996. W TELEFON 12-06. .__ A BOXING CLUB DE FRANCE ESTÉLYE.

Next