Nemzeti Sport, 1907. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

I |Jfzelj §FOR! előfizetési éea: EGÉSZ ÉVRE 12 KORONA, FÉLÉVRE 6 K., NEGYEDÉVRE 3 K V­EGYES SZÁM­ÁRA 20 FILLÉR. Laptulajdonosok: Fodor Károly és Leopold Gyula. ■ Ca S.snosiv ~ ' ' VÍVÁSSAL ÉS MINDEN EGYÉB SPORTTAL FOGLALKOZÓ HETILAP Tartalom A nagy világ vivóművészete. Irta: Nagy Béla dr. o VÍVÁS.­­. ATLÉTIKA. Atlétikai súlygyakorlatok. 1. A súlydobás. Irta : James S. Mitchel. Atlétikai teendők. TORNA. Uj torna­­szövetség. A kormány és a MOTESz. o JÉGSPORT. o FOOTBALL. Labdarúgó sportunk 1906-ban Irta: Moór Jenő. Oxford Budapesten. Mérkőzések. Hírek. Ifjúsági labdarúgás. o VEGYES. A MTK. működéséről. =] HIVATALOS. A TÁRCA. Labdarugó képtelenségek. ----------------------------------------­|Szerkesztőség­i J.V., koronaherceg-utca 3. sz. TELEFON 996. /kiadóhivatal. VII. Erzsébet­ körut 41. sz. TELEFON 12­06. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. A KLASSZIKUS SULYDOBÁS. J. S. Mitchelnek a sulydobásról írt cikkéhez. V. cefoli­am. 1 Budapest, 1907. január 6. I. szám.

Next