Nemzeti Sport, 1909. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-03 / 27. szám

Előfizetési ár: EGÉSZ ÉVRE 20 korona FÉL „ 10 NEGYED „ 5 „ Előfizetések és pénzkülde­mények következőleg cím­­zendők : Nemzeti Sport kiadó­­vállalat Budapest. — Posta­takarékpénztár 202138. zmm­ Megjelenik minden szombaton. Gróf Zichy Béla Rezső fővezetőségi kocsijának megérkezése Bécsbe. Főszerkesztő: Dr.POLONYI DEZSŐ. Felelős szerkesztő : FRIEDRICH NÁNDOR. Az Automobilt szerkeszti : LINDNER ERNŐ. Szerkesztőség és kiadó­hivatal helyisége : IV. KECSKEMÉTI­ U. 5., II. 2. Hivatalos órák este 7—8-ig. Kézirat és mindenféle levelezés Vil­., ESTERHÁZY­ UTCA 6 alá címzendő. A Mi-idény kezdetével! Kertész Tódor cég BUDAPEST, IV. ker., Kristóf-tér, Lawn-tennis-rakettek javítására és újonnan hurozására ismét szer­ződtette. tavaly a sportkörök kiváló megelégedésére működött Mr. A. D. Hitchcock Acton elsőrendű szakmunkást, ki mindennemű ra­ketjavítást és húrozást kiválóan, szakszerűen és gyorsan, szükséghez képest azonnal végez Kertész Tódor­ cég sportáru-üzletében, Budapest, IV., Kristóf-tér, berendezett külön raketjavító-műhelyben. Feltűnést keltő teniszraket-utoltóság 1909-re: Slazenger féle Kertész „Special“-ütő, kizárólag a Kertész Tódor-cég részére. Szám garage Delaunay-Belleville gyár vezérképviselője. VI. Nagy János­ utca 5. Telefon: 101—56. 6 hengeres 15—30 HP Delaunay Belleville automobilok. — - -Ara; 13500 frank, ■ Egyes szám ára 40 fillér, (vidéken és a vasúti állomásokon 44 fillér). jjemzetifzorí £ *»*.. a n « ni 1 1 n • I A Monarchia legnagyobb szaküzlete SSEHfc. 1 \ gmS. Ernéi & InÉ Frielmii a 7 „Erbengyújtó“ elektromágneses gyújtók * $ , Sürgönyeim: Képviselő: Rákosi Ernő Budapest, VI., Eötvös- A­ntidevanant „Hauban4* £$ „Pognon gyújtó, BStBI g ERBENZÜNDER. u. 33. Telefon 165—WIRH­L StübBHPfIlfl 14 egyedelárusitói Ausztria Magyarországban. ja ♦ telefon: 20.539. ’ * “ ' Árjegyzék ingyen!­­ Paar és Wolfers Fréres e­szerészek-jouilliers Versenydijak. Budapest, IV., Koronaherceg­ u. 3. VII. ÉVFOLYAM. ^ - ............. ^0 27. 8ZÁHI

Next

/
Thumbnails
Contents