Magyar Néprajzi lexikon 1. kötet, A-E (1977)

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON négy kötetben Főszerkesztő: Ortutay Gyula I. kötet: A-E A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái napjainkban már el­tűnőben vannak. A jelen és közelmúlt gyors, mély változásai már történeti táv­latba állították azt a paraszti világot, amely ennek a kultúrának kerete és élte­tője volt. Ez a paraszti kultúra számunkra, magyarok számára igen jelentős. Leg­jelentősebb tárgyi emlékei a múzeumok­ban tekinthetők meg. Modern nemzeti kultúránkat, az irodalmat, zenét, művé­szetet eltéphetetlen közvetlen és köz­vetett kapcsolatok szövedéke fűzi a népi kultúra örökségéhez. Ezt az örökséget teszi le az érdeklődő olvasó asztalára a MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON, amely a maga mintegy 8000 cikkével és a hozzájuk kapcsolódó kb. 5000 illusztráció­val, egyszínű és színes fényképekkel, raj­zokkal számvetés, határkő, hiszen néprajz­tudományunk mai állását tükrözi. Fel­öleli a magyar néprajz teljes területét. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents