Magyar Néprajzi lexikon 2. kötet, F-Ka (1979)

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON négy kötetben Főszerkesztő: Ortutay Gyula II. kötet: Fólia A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái napjainkban már el­tűnőben vannak. A jelen és közelmúlt gyors, mély változásai történeti távlatba állították azt a paraszti világot, amely ennek a kultúrának kerete és éltetője volt. Bár a paraszti kultúra számunkra, magya­rok számára igen jelentős. Legjelentősebb tárgyi emlékei a múzeumokban tekint­hetők meg. Modern nemzeti kultúránkat, az irodalmat, zenét, művészetet eltéphe­tetlen közvetlen és közvetett kapcsolatok szövedéke fűzi a népi kultúra örökségéhez. Ezt az örökséget teszi le az érdeklődő ol­vasó asztalára a MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON immár II. kötete is, ezúttal az F—Ka betűk határán belül olyan cím­szókkal, mint pl. falucsúfoló, fejviselet, folklór, Göncölszekér, Gyergyó, gyógynö­vények, halottlátó, Hermán Ottó, isten­ítélet, jobbágyköltözés, Kádár Kata, kalen­dárium, kallómalom. A cikkekhez számos egyszínű és színes fénykép és rajz járul. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents