Magyar Néprajzi lexikon 3. kötet, K-Né (1980)

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKO­­N Főszerkesztő: Ortutay Gyula III. kötet: K-NO A magyar népi kultúra hagyományos meg­jelenési formái napjainkban végleg eltűnt­ben vannak. A közelmúlt és a jelen gyors és mély változásai lassan történeti távlatba állították azt a világot, amely ennek a kultú­rának kerete és éltetője volt. Ennek a művelt­ségnek az ápolása és számontartása számunk­ra, magyarok számára fontos, mert nemzeti kultúránkat, az irodalmat, a zenét, az ipar­művészetet sok-sok szál, közvetett vagy köz­vetlen kapcsolatok szövedéke fűzi ehhez a sok száz éven át formálódott örökséghez. Ezt az örökséget teszi le az olvasó asztalára a Magyar Néprajzi Lexikon III. kötete is, ezúttal a K és Né betűk határa között. Megtalálhatók benne olyan jeles néprajzi tájak leírásai, mint a Kisalföld, a Királyföld, a Mátyusföld, a Mezőség, jellegzetes néprajzi csoportoké, mint a kunok és matyók. A paraszti munka két alapvető szerszámának, a kapának és a kaszá­nak néprajzi bemutatását, kihalóban levő mesterségek (pl. kötélgyártó, késes), a pom­pás kapuvári és kazári népviselet, a menyasz­szonyvitel, a mágia, a malom leírását kapja kézbe az olvasó. AKADÉMIAI KIADÓ fUJDAPPEST

Next

/
Thumbnails
Contents